Basis 1 (= niveau 1+2)

Wat leer je in deze cursus?

 • Je verwerft de basis van de Engelse grammatica zodat je je accuraat kan uitdrukken in het heden, het verleden en de toekomst
 • Je leert de basiswoordenschat van het Engels inzetten in alledaagse situaties
 • Je oefent verschillende vaardigheden zoals luisteren, lezen en schrijven, maar de nadruk ligt op spreken
 • Je maakt regelmatig zelftoetsen die je een duidelijk beeld geven van je vooruitgang. Het resultaat op de testen wordt aangevuld met individuele feedback van je taaldocent, die je verder op weg zet in je leerproces.

Extra oefenmateriaal

Naast het handboek is er veel extra online materiaal zodat je thuis kan inoefenen wat je tijdens de les hebt geleerd:

 • Woordenlijsten met audio
 • Leuke online woordenschatoefeningen
 • Video’s met uitleg over grammatica en extra oefeningen per hoofdstuk
 • BBC-fragmenten om je luistervaardigheid te verbeteren
 • Tips en tools om je uitspraak te verbeteren


Basis 2 (= niveau 3)

Wat leer je in deze cursus?

 • Je frist de basis van het Engels op en je verruimt je kennis van woordenschat en grammatica. Deze kennis zet je in om te vertellen over verschillende alledaagse thema’s als je werk, je studie of je gezondheid. Je leert ook advies geven en erop te reageren.
 • Je oefent verschillende vaardigheden zoals luisteren, lezen en schrijven, maar de nadruk ligt op spreken
 • Je maakt regelmatig zelftoetsen die je een duidelijk beeld geven van je vooruitgang. De individuele feedback van je taaldcocent ondersteunt je leerproces.

Extra oefenmateriaal

Naast het handboek is er veel extra online materiaal zodat je thuis kan inoefenen wat je tijdens de les hebt geleerd:

 • Woordenlijsten met audio
 • Leuke online woordenschatoefeningen
 • Video’s met uitleg over grammatica en extra oefeningen per hoofdstuk
 • BBC-fragmenten om je luistervaardigheid te verbeteren
 • Tips en tools om je uitspraak te verbeteren


Gevorderd 1 (= niveau 4)

Wat leer je in deze cursus?

 • Je herhaalt en je verruimt je kennis van grammatica en woordenschat. Je zet deze kennis in  bij het vertellen van verhalen, het voeren van discussies, het omgaan met misverstanden en je leert beleefde vragen stellen.
 • Je maakt regelmatig zelftoetsen die je vooruitgang in kaart brengen. Het resultaat op de testen wordt aangevuld met individuele feedback van je taaldcocent, die je leerproces continu bijstuurt.
 • Je krijgt een aantal schrijfopdrachten, met correctie van je individuele fouten
 • Je krijgt een persoonlijke foutenanalyse bij de mid-course speaking test

Extra oefenmateriaal

Naast het handboek is er extra online materiaal zodat je thuis kan inoefenen wat je tijdens de les hebt geleerd:

 • Woordenlijsten en lijsten met functionele taal die je kan beluisteren
 • Leuke online woordenschatoefeningen
 • BBC-fragmenten om je luistervaardigheid te verbeteren
 • Audio bij de zelfstudie-oefeningen in het werkboek
 • Tips en tools om je uitspraak te verbeteren
 • Suggesties en nuttige links om je Engels buiten de les te gebruiken
 • Toegang tot het online oefenmateriaal van het basisniveau


Gevorderd 2 (= niveau 5)

Wat leer je in deze cursus?

 • Je herhaalt en je verruimt je kennis van grammatica en woordenschat. Je zet deze kennis in bij het brengen van goed en slecht nieuws, het verduidelijken van je mening, het uiten van je onzekerheid over iets en bij het geven en vragen van advies.
 • Je maakt regelmatig zelftoetsen waardoor je een duidelijk beeld krijgt van je vooruitgang. De individuele feedback van je taaldcocent zet je verder op weg in je leerproces.
 •   De uitgebreide correctie van je schrijfopdrachten geven je inzicht in je fouten en struikelblokken.
 • Je ontvangt een persoonlijke foutenanalyse bij de mid-course speaking test

Extra oefenmateriaal

Naast het handboek is er extra online materiaal zodat je thuis kan inoefenen wat je tijdens de les hebt geleerd:

 • Woordenlijsten en lijsten met functionele taal die je kan beluisteren
 • Leuke online woordenschatoefeningen
 • BBC-fragmenten om je luistervaardigheid te verbeteren
 • Audio bij de zelfstudie-oefeningen in het werkboek
 • Tips en tools om je uitspraak te verbeteren
 • Suggesties en nuttige links om je Engels buiten de les te gebruiken
 • Toegang tot het online oefenmateriaal van het basisniveau


Vergevorderd 1 (= niveau 6)

In het algemeen ligt de nadruk op:

 •  je zelfvertrouwen vergroten bij het spreken en schrijven
 • inzicht krijgen in je fouten en struikelblokken
 • samenwerken met andere cursisten in een positieve sfeer

Met als toegevoegde waarde:

 • zelfexpressie in het Engels, o.a. via (rollen)spellen en allerlei opdrachten
 • nieuwe mensen leren kennen
 • vrienden maken in een leuke klasomgeving

Wat leer je in deze cursus?

 • Je krijgt ruimschoots de gelegenheid om je schrijf- en spreekvaardigheid te verbeteren
 • Je herhaalt en verbreedt je kennis van grammatica en woordenschat
 • Je werkt met authentiek luister- en leesmateriaal
 • Je krijgt regelmatig zelftoetsen die je een duidelijk beeld geven van je vooruitgang. Het resultaat op de testen wordt aangevuld met individuele feedback van je taaldcocent, die je verder op weg zet in je leerproces.
 • De uitgebreide correctie van je schrijfopdrachten geven je inzicht in je fouten en sturen je leerproces bij.
 • Je krijgt een persoonlijke foutenanalyse bij de mid-course speaking test

Extra oefenmateriaal

Naast het handboek is er extra online materiaal zodat je thuis kan inoefenen wat je tijdens de les hebt geleerd:

 • Tips en tools om je uitspraak te verbeteren
 • Suggesties en nuttige links om je Engels buiten de les te gebruiken
 • Toegang tot het online oefenmateriaal van de vorige niveaus


Vergevorderd 2 (= niveau 7)

In het algemeen ligt de nadruk op:

 • je zelfvertrouwen vergroten bij het spreken en schrijven
 • inzicht krijgen in je fouten en struikelblokken
 • samenwerken met andere cursisten in een positieve sfeer

Met als toegevoegde waarde:

 • zelfexpressie in het Engels, o.a. via (rollen)spellen en allerlei opdrachten
 • nieuwe mensen leren kennen
 • vrienden maken in een leuke klasomgeving

Wat leer je in deze cursus?

 • Je krijgt ruimschoots de gelegenheid om je schrijf- en spreekvaardigheid te verbeteren
 • Je herhaalt en verbreedt je kennis van grammatica en woordenschat
 • Je werkt met authentiek luister- en leesmateriaal
 • Je maakt regelmatig zelftoetsen die je een duidelijk beeld geven van je vooruitgang. Het resultaat op de testen wordt aangevuld met individuele feedback van je taaldcocent, die je verder op weg zet in je leerproces.
 • De uitgebreide correctie van je schrijfopdrachten geven je inzicht in je fouten en sturen je leerproces bij.
 • Je krijgt een persoonlijke foutenanalyse bij de mid-course speaking test

Extra oefenmateriaal

Naast het handboek is er extra online materiaal zodat je thuis kan inoefenen wat je tijdens de les hebt geleerd:

 • Tips en tools om je uitspraak te verbeteren
 • Suggesties en nuttige links om je Engels buiten de les te gebruiken
 • Toegang tot het online oefenmateriaal van de vorige niveaus