Lesmateriaal Italiaans

We maken gebruik van handboeken in combinatie met eigen ontwikkeld materiaal.

  • Alle eigen ontwikkeld materiaal (digitaal en op papier) is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
  • Het handboek is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld en verplicht.
    Bestel het handboek pas nadat je de uitnodiging voor de 1e les hebt ontvangen.(= ongeveer 1 week vóór de start van de cursus)

Niveau 1 maakt gebruik van: Nuovo Espresso 1

Niveau 2 maakt gebruik van: Nuovo Espresso 2

Niveau 3 maakt gebruik van: Nuovo Espresso 2

Niveau 4 maakt gebruik van: Nuovo Espresso 3

Niveau 5 maakt gebruik van: Nuovo Espresso 3

De conversatiecursus maakt gebruik van eigen ontwikkeld materiaal.


Nuovo Espresso in een communicatieve, eentalige methode Italiaans, gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen binnen de vreemdetalendidactiek. Cursisten leren de taal snel en efficiënt inzetten in realistische (taal)situaties en worden helemaal ondergedompeld in de Italiaanse sfeer.

De thematische hoofdstukken behandelen de verschillende vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast wordt er nadruk gelegd op interactie, functioneel taalgebruik en vormcorrectheid, om zo op korte termijn te komen tot een succesvolle communicatie in de vreemde taal. 

Nuovo Espresso bouwt de taalkennis gestructureerd en gradueel op en is zeer rijk aan activiteiten en oefeningen. De methode biedt ook de mogelijkheid om buiten de lessen met de taal bezig te zijn zodat een maximaal leereffect bereikt wordt.

Het e-book biedt:

  • alle audiobestanden van het tekst- en werkboek
  • alle video's van de videocorso en de videogrammatica
  • alle oefeningen en tests in interactieve vorm inclusief oplossingen
  • directe toegang tot supplementair oefenmateriaal op www.almaedizioni.it
  • directe toegang tot de video's op alma.tv

E-learning en communicatieplatform

Om je te ondersteunen bij het verwerven en inoefenen van de taal, biedt Linguapolis een gratis digitaal e-learning platform aan. Via Blackboard Linguapolis bezorgt je taaldocent jou de inhoud van elke les, extra les- of studiemateriaal, tips om de taal te gebruiken buiten de klas, correctiesleutels en huiswerkopdrachten. Je behoudt toegang tot het cursusmateriaal op Blackboard tot 6 maanden na het einde van je cursus.​