Wat is Japans?

Japans is de taal die op de Japanse eilandengroepen (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu en Okinawa) wordt gebruikt. De taal behoort net zoals het Koreaans en het Turks tot de Oeral-Altaïsche taalgroep die zeldzame talen groepeert. Naast het standaard Japans zijn er lokale dialecten (bijvoorbeeld Kansai-ben dat in Kyoto en Osaka wordt gesproken). Er is ook een verschil tussen formeel Japans (dat je gebruikt bij onbekenden, sociaal meerderen, en in formele situaties in het algemeen) en informeel Japans (dat je gebruikt bij familie en goede vrienden).

Welke variant van het Japans wordt bij Linguapolis aangeboden?
In deze cursus wordt het standaard Japans gedoceerd. Bij Linguapolis (en in de meeste taalinstituten en universiteiten) wordt geopteerd om in de eerste plaats het formele Japans aan te bieden, om de eenvoudige reden dat je het in heel veel situaties kan gebruiken (op het werk, als toerist in Japan, bij nieuwe contacten met Japanners) en pas in tweede instantie het informele. Informeel Japans komt wel sporadisch aan bod in luister- en leesoefeningen, maar minder dan het formele Japans.

 

Het Japanse schrift

Eeuwenlang was het Japans enkel een gesproken taal. Toen Chinese en Koreaanse geleerden in de zesde eeuw Boeddhistische teksten naar de Japanse eilanden brachten, begon men met behulp van Chinese karakters het Japans op schrift te stellen. Omdat het Chinees en het Japans als taal erg van elkaar verschillen, werden naast de Chinese ideogrammen (kanji), twee fonetische schriften ontwikkeld: hiragana (dat onder andere gebruikt wordt voor de uitgangen van woorden en prefixen) en katakana (dat vooral gebruikt wordt voor vreemde woorden, onder andere Westerse namen).