Lesmateriaal Koreaans

We maken gebruik van handboeken in combinatie met eigen ontwikkeld materiaal.

  • Alle eigen ontwikkeld materiaal (digitaal en op papier) is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
  • Het handboek is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld en verplicht.
    Bestel het handboek pas nadat je de uitnodiging voor de 1e les hebt ontvangen.(= ongeveer 1 week vóór de start van de cursus)

Niveau 1 maakt gebruik van: Seoul National University Korean Language 1A (Engelstalig)

Niveau 2 maakt gebruik van: Seoul National University Korean Language 1B (Engelstalig)

Niveau 3 maakt gebruik van: Seoul National University Korean language 2A (Engelstalig)

Het handboek is gebaseerd op de nieuwste theorieën en inzichten rond taalverwerving bij volwassenen. De nadruk ligt op het stap voor stap aanleren van communicatieve basisvaardigheden in combinatie met een stevige portie cultuur. Het boek biedt een ruime variatie aan werkvormen die de taalleerder uitnodigt om de bouwblokken van de taal, woordenschat en grammatica, in te zetten in conversatieoefeningen in de klas. Het handboek bevat talloze uitspraak- en intonatieoefeningen. De bijbehorende digitale oefeningen vergemakkelijken zelfstudie. Je wordt bovendien gestimuleerd om thuis regelmatig Koreaans te studeren en te oefenen.

Meer informatie over de leerdoelen van de cursussen vind je hier.​

E-learning en communicatieplatform

Om je te ondersteunen bij het verwerven en inoefenen van de taal, biedt Linguapolis een gratis digitaal e-learning platform aan. Via Blackboard Linguapolis bezorgt je taaldocent jou de inhoud van elke les, extra les- of studiemateriaal, tips om de taal te gebruiken buiten de klas, correctiesleutels en huiswerkopdrachten. Je behoudt toegang tot het cursusmateriaal op Blackboard tot 6 maanden na het einde van je cursus.​