Lesmateriaal Noors

We maken gebruik van een handboek in combinatie met eigen ontwikkeld materiaal.

  • Alle eigen ontwikkeld materiaal (digitaal en op papier) is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
  • Het handboek is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld en verplicht.
    Bestel het handboek pas nadat je de uitnodiging voor de 1e les hebt ontvangen.
    (= ongeveer 1 week vóór de start van de cursus)

Niveau 1 maakt gebruik van: Ny I Norge (A1-A2)

Ny I Norge, dat speciaal ontwikkeld is voor volwassen leerders, is volledig eentalig opgesteld. De nadruk ligt op de gesproken taal. Naast woordenschat en grammatica bevat het boek functionele dialogen die de cursist aansporen om zelf te communiceren in de doeltaal. De alfabetische woordenlijst en de ‘mini-grammatica’ achteraan in het boek bieden een duidelijk overzicht. In de teksten worden socioculturele thema’s verwerkt zodat Noorwegen tot leven komt in de klas.

Het handboek wordt gebruikt in combinatie met een syllabus die door Linguapolis zelf werd samengesteld. De syllabus bevat talloze oefeningen die de woordenschat en de grammatica in een functioneel kader plaatsen. Zo worden de cursisten aangemoedigd om de taal creatief te gebruiken.

E-learning en communicatieplatform

Om je te ondersteunen bij het verwerven en inoefenen van de taal, biedt Linguapolis een gratis digitaal e-learning platform aan. Via Blackboard Linguapolis bezorgt je taaldocent jou de inhoud van elke les, extra les- of studiemateriaal, tips om de taal te gebruiken buiten de klas, correctiesleutels en huiswerkopdrachten. Je behoudt toegang tot het cursusmateriaal op Blackboard tot 6 maanden na het einde van je cursus.​