Есть желание говорить по-русски? Тогда добро пожаловать в Лингваполис! 
“Wil je Russisch spreken? Dan ben je welkom bij Linguapolis!”

Wat is Russisch?

Het Russisch is een Slavische taal die wordt gesproken in Rusland en dienst doet als ‘lingua franca’ voor de meer dan honderd andere volkeren uit het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten). Vermits het Russisch verwant is aan het Nederlands (beide talen zijn Indo-Europees), zijn er heel wat overeenkomsten in woordenschat. De grammatica verschilt echter sterk, met o.a. een specifiek werkwoordensysteem, naamvalsverbuigingen en de afwezigheid van lidwoorden.

 

Welke variant van het Russisch wordt bij Linguapolis aangeboden?

De cursus besteedt aandacht aan zowel formeel als informeel taalgebruik. Een van de voordelen van het Russisch is dat de taal geen dialecten kent zoals het Nederlands: het Russisch dat je in de cursus leert, hoor je in elk Russisch taalgebied.

 

Het Russische schrift

Het Russische, Cyrillische alfabet is genoemd naar de apostel Cyrillus. Samen met zijn broer Methodius ontwikkelde hij in opdracht van de Byzantijnse keizer het Cyrillische alfabet om het christelijke geloof te verspreiden onder een aantal Slavische volkeren (9e eeuw). Ten tijde van Peter de Grote (17e-18e eeuw) werden letters die niet meer gangbaar waren geschrapt, wat maakt dat het moderne Russisch nog 33 letters telt. Het alfabet kent zowel harde als zachte klinkers en medeklinkers en verschilt sterk in schrijfwijze wat betreft drukletters en schrijfletters.