Inschrijven

Inschrijven

Voor de opleiding bemiddeling (lesplan Antwerpen) uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Bijzonderheden

 • De basismodule bemiddeling (of een equivalente opleiding) is vereist om voor een specialisatiemodule te kunnen inschrijven.
 • Inschrijving voor uitsluitend een specialisatiemodule is slechts mogelijk na goedkeuring door de organisatoren. 

Prijs en betalingsmodaliteiten

Prijs

 • Basismodule
  € 1.950
 • Specialisatiemodule familiezaken
  € 1.350 (of € 1.250 in combinatie met de basismodule)
 • Specialisatiemodule burgerlijke zaken
  € 850 (of € 750 in combinatie met de basismodule)
 • Specialisatiemodule ondernemingszaken
  € 850 (of € 750 in combinatie met de basismodule)


Betalingsmodaliteiten

Binnen de 30 dagen na dagtekening van de debetnota.
De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw.
Als de wetgever beslist de vrijstellingsregeling voor onderwijs op te heffen, behoudt de organisatie zich het recht voor om deze btw door te rekenen aan de deelnemers.

De opleidingscheques voor werknemers en de KMO-portefeuille kunnen voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend.

KMO portefeuille en opleidingscheques

KMO-portefeuille

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. Door gebruik te maken van deze opleidingscheques bespaart u tot 30% op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.


Opleidingscheques voor werknemers (VDAB)

Nexus aanvaardt opleidingscheques voor werknemers. Hooggeschoolden komen in aanmerking voor het aanvragen van opleidingscheques voor werknemers (VDAB)  in het kader van loopbaanbegeleiding van een loopbaangerichte opleiding. Deze opleiding moet deel uitmaken van het persoonlijk ontwikkelplan, lees meer

Doelgroep

Doelgroep

Iedereen die zich als erkend bemiddelaar wil vestigen of die in het kader van zijn professionele werkzaamheden bemiddelingsvaardigheden wil inzetten om conflicten beter te kunnen hanteren.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Op basis van diploma

 • Houders van een academisch of professioneel bachelor- of masterdiploma
 • Houders van een diploma tweede cyclus van het hogeschoolniveau van twee cycli
 • Houders van een diploma eerste cyclus hogeschoolonderwijs van één cyclus (minimum drie jaar)
 • Houders van een diploma hogeschoolonderwijs korte type voor sociale promotie (minimum drie jaar)
 • Houders van een buitenlands diploma of getuigschrift dat algemeen gelijkwaardig is verklaard met één van de vermelde diploma’s van de Vlaamse gemeenschap of dat er individueel mee gelijkwaardig is verklaard


Op basis van relevante werkervaring

Houders van minimum vijf jaar relevante werkervaring, aan te tonen met een gemotiveerde brief en curriculum vitae.

Vrijstellingen

Algemeen

Een vrijstelling voor een bepaald lesonderdeel kan enkel worden verleend indien het verzoek gestaafd wordt met een attest van deelname aan een vroegere bemiddelingsvorming.

Evaluatie

Evaluatie

De evaluatie gebeurt conform de vereisten van de FBC.

Het evaluatiereglement wordt voor de start van de opleiding schriftelijk aan de deelnemers gecommuniceerd.

Aan/afwezigheden

Om een getuigschrift te behalen, is 100% aanwezigheid vereist voor het trainingsluik van elke module, en voor het theoretisch luik respectievelijk:

 • 90 uur in de basismodule 21/22 (in overleg)
 • 60 uur in de specialisatiemodule familiezaken 20/21
 • 30 uur in de specialisatiemodule burgerlijke zaken 20/21
 • 30 uur in de specialisatiemodule ondernemingszaken 20/21.

Bovendien wordt een proef ingericht waarbij de deelnemers min. 10/20 op elk van de onderwerpen dienen te behalen.

Universitair getuigschrift en proclamatie

Universitair getuigschrift

Het universitair getuigschrift voor deelname met goed gevolg aan één of meerdere modules wordt ondertekend door de Rector en voorzien van het droogzegel, naar gelang de plaats van inschrijving, UAntwerpen of UGent. Dit getuigschrift wordt overhandigd tijdens de plechtige proclamatie.

Om een getuigschrift te behalen, is 100% aanwezigheid vereist voor het trainingsluik van elke module, en voor het theoretisch luik respectievelijk:

 • 100 uur in de basismodule
 • 60 uur in de speciliasiatiemodule familiezaken
 • 30 uur in de specialisatiemodule burgerlijke zaken
 • 30 uur in de specialisatiemodule onderneminsgzaken.

Bovendien wordt een proef ingericht waarbij de deelnemers min. 10/20 op elk van de onderwerpen dienen te behalen.
 

Proclamatie

Vrijdag 17 september 2021 om 16.00 uur te Antwerpen (datum onder voorbehoud).
 

Locaties

Locaties

Deze opleiding zal academiejaar 20/21 in het teken staan van blended learning.

De theoretische lessen van de basismodule en de specialisatiemodule familiezaken vinden afwisselend plaats in Antwerpen en Gent.

De trainingen voor deze modules worden gegeven te Antwerpen en Gent, de deelnemer kiest - op basis van zijn/haar inschrijving - één van beide locaties:

 • de praktijktraining in Antwerpen vindt plaats in een leslokaal van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.
 • de praktijktraining in Gent vindt plaats in de gebouwen van het VCOK, Raas van Gaverestraat 67a te 9000 Gent.

Voor de specialisatiemodules burgerlijke en ondernemingszaken is er een lesplan in Antwerpen en een lesplan in Gent voorzien, de deelnemer kiest één locatie en schrijft daar in.

Voor aanvang van elke module ontvangen alle deelnemers een gedetailleerd overzicht van het door hen gekozen programma met alle nuttige informatie over hun module, zoals lessen en de lokalen waar ze plaatsvinden.

Indien het aantal deelnemers een opsplitsing van de praktijktraining in de basismodule (of specialisatiemodules) vereist, worden extra lesdagen voorzien.

Annulering

Annulering

Deelnemer
Enkel schriftelijk per e-mail aan de organisatie.

 • Bij annulatie tot 30 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulatie van 30 dagen tot 10 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is een vergoeding van 25% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Bij annulatie minder dan 10 dagen voor aanvang is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Organisatie
Als het minimum aantal deelnemers (16 per module) niet bereikt wordt, behoudt de organisatie zich het recht voor de opleiding niet in te richten. Voor het praktijkonderdeel zal u desgevallend de mogelijkheid worden geboden de trainingen te volgen op de andere locatie.

Erkenningen

Erkenningen ontvangen van: 

 • de Nationale Kamer van notarissen: 20 uren 

 • de Orde Vlaamse Balies erkende:
  • Basismodule: 40 standaardpunten
  • Specialisatiemodule Familiezaken: 40 standaardpunten
  • Specialisatiemodule Ondernemingszaken: 30 standaardpunten
  • Specialisatiemodule Burgerlijke en Handelszaken: 30 standaardpunten

 • het Vlaams Opleidingsverlof (registratienummer: ODB-1001026)

 • het educatief verlof van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het gebruik van Opleidingscheques

 • IBJ:​
  • specialisatiemodule familiezaken: 48 punten (voortgezette opleiding)
  • specialisatiemodule burgerlijke zaken: 30 punten (voortgezette opleiding)

 • de Federale Bemiddelingscommissie.

 

Federale Bemiddelingscommissie (FBC)

Federale Bemiddelingscommissie (FBC)

Op de website van de Federale Bemiddelingscommissie vindt u onder meer:

 • contactadres
 • criteria voor erkenning als bemiddelaar
 • hoe een aanvraag tot erkenning als bemiddelaar indienen.

Voor wie de erkenning als bemiddelaar al heeft bekomen en bijscholing wenst te volgen (o.m. tot behoud van de erkenning) verwijzen we naar de pagina's m.b.t. de permanente vorming bemiddeling.

Organisatie, coördinatie en inlichtingen

Organisatie

De opleiding wordt gezamenlijk ingericht door de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen en de Faculteiten Rechten en Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.


Coördinatie

Mevr. Pascale Buyck
Universiteit Antwerpen
Rechtsfaculteit - Nexus
Venusstraat 23
2000 Antwerpen

☎  03 265 54 48
✉  nexus@uantwerpen.be


Voor meer inlichtingen

Antwerpen

Gent

Nexus
Universiteit Antwerpen, Stadscampus
Venusstraat 23, 2000 Antwerpen
☎ 03 265 54 48
✉ nexus@uantwerpen.be
www.nexus-uantwerpen.be

Gandaius Permanente Vorming
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Universiteit Gent
Universiteitstraat 4, 9000 Gent
☎ 09 264 67 58
✉ gpv@ugent.be
gandaiusacademy.ugent.be