Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven verloopt als volgt:

 1. Aanmelden voor de opleiding bemiddeling (lesplan Antwerpen) doet u elektronisch via deze webpagina.
 2. Intern wordt nagekeken of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (zie infra).
 3. Bij goedkeuring van uw aanmelding, ontvangt u bevestiging van inschrijving, samen met de debetnota.

Aan- en afwezigheden

Naast het slagen voor de evaluaties (zie infra) zijn volgende aanwezigheden vereist om een universitair getuigschrift te behalen: 

 • Basismodule
  70 contacturen

 • Specialisatiemodule familiezaken
  54 contacturen

 • Specialisatiemodule burgerlijke en ondernemingszaken:
  • major burgerlijke zaken
   40 contacturen
  • major ondernemingszaken
   40 contacturen.

Annulering

Annulering

Deelnemer
Enkel schriftelijk per e-mail aan de organisatie.

 • Bij annulatie tot 30 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulatie van 30 dagen tot 10 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is een vergoeding van 25% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Bij annulatie minder dan 10 dagen voor aanvang is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Organisatie
Als het minimum aantal deelnemers (16 per module) niet bereikt wordt, behoudt de organisatie zich het recht voor de opleiding niet in te richten. Voor het praktijkonderdeel zal u desgevallend de mogelijkheid worden geboden de trainingen te volgen op de andere locatie.

Doelgroep

Doelgroep

Iedereen die zich als erkend bemiddelaar wil vestigen of die in het kader van zijn professionele werkzaamheden bemiddelingsvaardigheden wil inzetten om conflicten beter te kunnen hanteren.

Erkenningen

Erkenningen (in aanvraag):

 • OVB: 40 standaardpunten voor de gehele opleiding (basismodule en specialisatiemodule(s))
 • de Nationale Kamer van notarissen: 20 uren voor de gehele opleiding (basismodule en specialisatiemodule(s))
 • de Federale Bemiddelingscommissie (FBC)
 • ​​het Vlaams Opleidingsverlof (registratienummer: ODB-1002187): Nexus/UAntwerpen is geregistreerd in de WSE kwaliteitsdatabank. Deze opleiding is geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives en geeft recht op opleidingsverlof.
 • het gebruik van Opleidingscheques voor werknemers
 • het educatief verlof van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • IBJ
  • basismodule
   48 punten (voortgezette opleiding)
  • specialisatiemodule familiezaken
   48 punten (voortgezette opleiding)
  • specialisatiemodule burgerlijke en ondernemingszaken, major burgerlijke zaken
   40 punten (voortgezette opleiding)
  • specialisatiemodule burgerlijke en ondernemingszaken, major ondernemingszaken
   40 punten (voortgezette opleiding)

Evaluaties

Evaluaties

Bij iedere module voorziet het programma een theoretische en praktische evaluatie conform de vereisten van de FBC.

Het slagen voor deze evaluaties is, samen met voldoende aanwezigheid (zie supra) een voorwaarde tot het bekomen van een universitair getuigschrift van een module.

Het evaluatiereglement wordt aan de deelnemers gecommuniceerd bij aanvang van de lessen.

Federale Bemiddelingscommissie (FBC) - erkend bemiddelaar

Federale Bemiddelingscommissie (FBC) - erkend bemiddelaar

Wie het universitair getuigschrift van de basismodule én een specialisatiemodule behaalde, kan een aanvraag tot erkenning als bemiddelaar bij de FBC indienen.

Op de website van de Federale Bemiddelingscommissie vindt u onder meer:

 • contactadres
 • criteria voor erkenning als bemiddelaar
 • hoe een aanvraag tot erkenning als bemiddelaar indienen.

Voor wie de erkenning als bemiddelaar al heeft bekomen en bijscholing wenst te volgen (o.m. tot behoud van de erkenning) verwijzen we naar de pagina's m.b.t. de permanente vorming bemiddeling.

KMO-portefeuille, opleidingscheques en opleidingspremie (PC336)

KMO-portefeuille

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. Door gebruik te maken van deze opleidingscheques bespaart u tot 30% op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste veertien dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Opleidingscheques voor werknemers (VDAB)

Nexus aanvaardt opleidingscheques voor werknemers. Hooggeschoolden komen in aanmerking voor het aanvragen van opleidingscheques voor werknemers (VDAB)  in het kader van loopbaanbegeleiding van een loopbaangerichte opleiding. Deze opleiding moet deel uitmaken van het persoonlijk ontwikkelplan, lees meer

Opleidingspremie (PC336)

Na het volgen van een opleiding door u of uw werknemer(s) kan u bij Liberform terecht voor een opleidingspremie. De premie is een financiële tussenkomst aan werkgevers of ondernemingen die de opleiding betalen.​

De tussenkomst bedraagt respectievelijk 10 EUR/uur, met een maximum van 60 EUR/volledige dag/deelnemer. Per onderneming wordt minimum 1750 euro voorzien met als maximum de jaarlijkse bijdrage aan het fonds van PC336.  Welke opleidingen komen in aanmerking:

 • Opleidingen die aansluiten bij de functie 
 • Opleidingen zowel binnen als buiten werkuren 
 • Formeel georganiseerde opleidingen gegeven door externe docent
 • Opleidingen die minstens één uur duren.

​Meer info en aanvragen premie: https://www.liberform.be/nl-wat 

Locaties

Locaties

De theoretische lessen van de basismodule en de specialisatiemodule familiezaken vinden afwisselend plaats in Antwerpen en Gent. Deelnemers die inschrijven in Antwerpen kunnen desgewenst de lessen volgen in Gent via livestream.

De trainingen voor deze modules worden gegeven te Antwerpen en Gent, de deelnemer kiest - op basis van inschrijving - één van beide locaties:

 • de praktijktraining in Antwerpen vindt plaats in een leslokaal van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen
 • de praktijktraining in Gent vindt plaats in de gebouwen van het VCOK, Raas van Gaverestraat 67a te 9000 Gent.

Voor de specialisatiemodule burgerlijke en ondernemingszaken is er een lesplan in Antwerpen (burgerlijke zaken) en een lesplan in Gent (ondernemingszaken) voorzien.

Voor aanvang van elke module ontvangen alle deelnemers een gedetailleerd overzicht van het door hen gekozen programma met alle nuttige informatie over hun module, zoals lessen en de lokalen waar ze plaatsvinden.

Indien het aantal deelnemers een opsplitsing van de praktijktraining in de basismodule (of specialisatiemodules) vereist, worden extra lesdagen voorzien.

Organisatie, coördinatie en inlichtingen

Organisatie

De opleiding wordt gezamenlijk ingericht door de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen en de Faculteit Recht & Criminologie en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.


Coördinatie

Pascale Buyck
Universiteit Antwerpen
Faculteit Rechten - Nexus
Venusstraat 23
2000 Antwerpen

☎  03 265 58 83
✉  nexus@uantwerpen.be


Info & contact

Antwerpen

Gent

Nexus
Faculteit Rechten
Universiteit Antwerpen
Stadscampus, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen
☎ 03 265 54 48
✉ nexus@uantwerpen.be
www.nexus-uantwerpen.be

Gandaius Academy
Faculteit Recht & Criminologie en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Universiteit Gent
Universiteitstraat 4, 9000 Gent
☎ 09 264 67 58
✉ gandaius@ugent.be
gandaiusacademy.ugent.be

 

Prijs en betalingsmodaliteiten

Prijs

 • Basismodule
  € 2150

 • Specialisatiemodule familiezaken
  € 1450 (of € 1350 in combinatie met de basismodule)

 • Specialisatiemodule burgerlijke en ondernemingszaken:
  • major burgerlijke zaken
   € 1350 (of € 1250 in combinatie met de basismodule)
  • major ondernemingszaken
   € 1350 (of € 1250 in combinatie met de basismodule)

Betalingsmodaliteiten

Binnen de 30 dagen na dagtekening van de debetnota.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, om deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

De opleidingscheques voor werknemers en de KMO-portefeuille kunnen voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend.

Proclamatie

De proclamatie voor academiejaar 2023 - 2024 vindt plaats in Gent.
Donderdag 12 september 2024.

Verdere details volgen.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Op basis van diploma

 • Houder van een academisch of professioneel bachelor- of masterdiploma
 • Houder van een diploma tweede cyclus van het hogeschoolniveau van twee cycli
 • Houder van een diploma eerste cyclus hogeschoolonderwijs van één cyclus (minimum drie jaar)
 • Houder van een diploma hogeschoolonderwijs korte type voor sociale promotie (minimum drie jaar)
 • Houder van een buitenlands diploma of getuigschrift dat algemeen gelijkwaardig is verklaard met één van de vermelde diploma’s van de Vlaamse gemeenschap of dat er individueel mee gelijkwaardig is verklaard

Op basis van relevante werkervaring

Houder van minimum vijf jaar relevante werkervaring, aan te tonen met een gemotiveerde brief en curriculum vitae.

Bijzonderheden

 • De basismodule bemiddeling (of een equivalente opleiding) is vereist om voor een specialisatiemodule te kunnen inschrijven.
 • Inschrijving voor uitsluitend een specialisatiemodule is slechts mogelijk na goedkeuring door de organisatoren. 

Universitair getuigschrift

Universitair getuigschrift

De deelnemer ontvangt een getuigschrift mits voldoende aanwezigheid en het slagen in theoretische en praktische evaluaties zoals bepaald in het evaluatiereglement.
Dit universitair getuigschrift wordt ondertekend door de Rector en voorzien van het droogzegel van UAntwerpen of UGent, naar gelang de plaats van inschrijving.
Het getuigschrift wordt overhandigd tijdens de plechtige proclamatie. 

Op basis van een getuigschrift voor de basismodule én een specialisatiemodule kan bij de FBC een aanvraag als erkend bemiddelaar worden gestart. De andere voorwaarden voor deze aanvraag vindt u op de website van de FBC.

Vrijstellingen

Een deelnemer kan een vrijstelling bekomen voor één of meerdere onderdelen van de opleiding, op voorwaarde dat het verzoek gestaafd wordt door een eerdere deelname aan bemiddelingsopleidingen gegeven voor het onderdeel waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd.