Programma

Deze webinar start met Pierre Thiriar (praktijkassistent UAntwerpen, raadsheer Hof van Beroep Antwerpen) die een stand van zaken geeft rond de digitalisering van de civiele rechtspleging. Komen daarbij aan bod: het elektronisch dossier, de digitale uitwisseling van conclusies en stukken, de elektronische handtekening, het gedematerialiseerd zittingsblad, het wetsontwerp virtuele terechtzitting en de stand van zaken CRBRO-wet. 

Vervolgens behandelt Beatrix Vanlerberghe (hoogleraar UAntwerpen, advocaat bij het Hof van Cassatie) de ontvankelijkheid van het cassatieberoep in burgerlijke zaken, het formuleren van cassatiemiddelen en de omvang van de vernietiging en de procedure na vernietiging door het Hof van Cassatie.

Ten slotte biedt Stefan Rutten (hoofddocent UAntwerpen, advocaat Balie Provincie Antwerpen) een overzicht van de recentste wetswijzigingen en belangrijkste rechtspraak inzake de materiële en territoriale bevoegdheid.

Locatie

Online, beschikbaar tot 31.08.2024.

Deelnameprijs

  • Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 euro. Deze prijs omvat deelname aan de opleiding en de digitale documentatie (e-cahier). Advocaten-stagiair genieten een korting van 25 euro op de deelnameprijs.
  • Een korting van 15 euro voor elke bijkomende inschrijving op dezelfde naam (voor de Nexus Lectures en Labs 2023 - 2024) wordt automatisch verrekend bij inschrijving.
  • Een papieren versie van het cahier kan rechtstreeks bij de uitgever besteld worden aan het voordeeltarief van 25 euro + 4.5 euro verzendkosten; link hiertoe na inschrijving. 

​​Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

  • OVB: 2 juridische punten.
  • IGO: erkenning (2 uur) voor de opleiding voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor zover ze effectief (online) aanwezig zijn (inclusief e-cahier). Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de kost niet ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan, hiervan wordt de organisatie vooraf schriftelijk in kennis gesteld.
  • IBJ: 3 punten (voortgezette opleiding).

​Punten worden opgeladen op het online platform van de desbetreffende instantie, en dit voor het einde van het gerechtelijk jaar.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, bedrijfsjuristen en alle rechtspractici.