Je kan korting krijgen op het opleidingsaanbod van de Open Universiteit indien je in aanmerking komt voor:

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom wordt het collegegeld van eerstejaars studenten gehalveerd voor de eerste twaalf maanden.

De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die:

  • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een door de Nederlandse overheid gefinancierde (bekostigde) universiteit of hogeschool
  • een bacheloropleiding volgt;
  • het wettelijk collegegeld betaalt. 

Als je al een opleiding hebt gevolgd aan een Belgische (Vlaamse) universiteit of hogeschool kom je nog steeds in aanmerking voor de halvering van het collegegeld. 

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar kleine en middelgrote ondernemingen. De Vlaamse overheid geeft 30% (middelgrote ondernemingen) en 40% (kleine ondernemingen) steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap. 

De Open Universiteit is een door de KMO-portefeuille erkende dienstverlener (erkenningsnummer: DV.O102826). 

Meer informatie over KMO-portefeuille vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Hier vind je ook een duidelijk stappenplan om vlot een subsidieaanvraag in te dienen. Houd rekening met de verschillende deadlines.

KCOU kortingsregeling

De Open Universiteit biedt een korting aan op het wettelijk collegegeld aan studenten met een laag inkomen én die ouder zijn dan 55. Of je in aanmerking komt voor de kortingsregeling hangt af van je totale belastbare gezinsinkomen van het jaar waarvoor je de korting aanvraagt.

In het aanvraagformulier (pdf - 387 Kb) geef je op basis van inkomensbewijzen aan dat je in aanmerking komt voor korting. Je krijgt van bureau KCOU een voorlopige beschikking en je kan met korting cursussen bestellen. Zodra je de belastingsaanslag van het kortingsjaar hebt gekregen, stuur je deze naar bureau KCOU na. Zij controleren of je gezinsinkomen inderdaad onder de kortingsgrens lag. Indien dit het geval is, krijg je de definitieve beschikking. Is je inkomen toch hoger, zal je de toegekende korting moeten terugbetalen.

De korting is van toepassing op inschrijvingen voor losse cursussen, start- en studiepakketten en tentamenkansen. De korting bedraagt, afhankelijk van het inkomen, 50 of 80% op het cursusgeld.

Vóór je inschrijft dien je een aanvraag in te dienen, achteraf wordt geen korting toegekend. Na goedkeuring geef je op het inschrijfformulier aan dat je een geldige beschikking hebt door het KCOU-nummer in te vullen. De kortingsregeling moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd en is geldig per kalenderjaar.

Meer info: www.ou.nl/kcou

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering die ook voor studenten van de Open Universiteit beschikbaar is. De uitvoering van het levenlanglerenkrediet gebeurt door DUO. Kijk voor meer informatie op de website van DUO. Dit is een vrij complexe aanvraag. Uitgebreide informatie kan verkregen worden op het studiecentrum.

LLLK is een lening die terugbetaald moet worden. Terugbetaling is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, nl. 12% van het gezinsinkomen verminderd met vooraf bepaalde bedragen (zie 'hoeveel terugbetalen').

Meer info

Opleidingscheques (VDAB)

Omwille van een striktere toepassing van de reglementering omtrent opleidingscheques komen de opleidingen van de Open Universiteit niet langer in aanmerking voor opleidingscheques. Studenten die reeds opleidingscheques hebben aangevraagd kunnen een terugbetaling (pdf - 105 Kb) vragen aan de VDAB.

Indien een cursus/opleiding van Open Universiteit wordt aangeraden in het kader van loopbaanbegeleiding, kan deze wel nog met opleidingscheques worden betaald.

Betaald educatief verlof/ Vlaams opleidingsverlof

Het stelsel van betaald educatief verlof (BEV) wordt omgevormd tot Vlaams Opleidingsverlof. Voor actuele informatie hierover kan u terecht bij uw studiecentrum.