Iedere cursus wordt begeleid door een docent bij wie je telefonisch of per e-mail met inhoudelijke vragen terecht kan. Deze begeleiding is standaard en bij alle cursussen inbegrepen. In de cursusbeschrijving op www.ou.nl/studieaanbod staat per cursus wie jouw docent is, en óf en wanneer er (verplichte) bijeenkomsten plaatsvinden.

Daarnaast worden alle cursussen begeleid via de elektronische leeromgeving yOUlearn. Hier vind je onder andere discussie- en nieuwsgroepen, studietaken, namen van docenten en eventueel aanvullend digitaal studiemateriaal. Via yOUlearn kan je ook deelnemen aan online bijeenkomsten.

Begeleiding in het studiecentrum Antwerpen

Het studiecentrum Antwerpen organiseert bij sommige cursussen (vrijblijvende) begeleidingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er inhoudelijk ingegaan op de leerstof en op de voorbereiding van het tentamen. De bijeenkomsten vinden plaats in de avonduren of op zaterdag. Wij raden je aan hieraan deel te nemen, maar deelname is niet altijd verplicht.

Tijdens de begeleidingsbijeenkomsten is er extra aandacht voor studievaardigheidstrainingen, studieaanpak, studieplanning, bestudering van teksten, verbetering van de concentratie en het gebruik van yOUlearn.

Wil je deelnemen? Meld je dan tenminste één week op voorhand aan bij het studiecentrum of via de cursussite (voor practica). Hieronder vind je de verschillende begeleidingsbijeenkomsten in Antwerpen voor het academiejaar 2020-2021.

Aanmelden is steeds verplicht en kan via het studiecentrum (info-ou@uantwerpen.be) tenzij anders vermeld.

Psychologie (2020-2021)

Inleiding in de psychologie (PB0014)

1e en 2e kwartiel: za. 05-09-2020 (online)
3e en 4e kwartiel: za.  20-02-2021 (Hasselt)

start- & eindtijd: kwatiel 1 &2: zie yOUlearn; Hasselt: 12.30-16.30 uur
begeleider: mw. Linda Brosens
aanmelden: aanmelden: via de cursussite 

Psychologische gespreksvoering (PB1102)

2e kwartiel: di. 24-11-2020, 16.00-19.00 uur

za. 05-12-2020, za. 09-01-2021 en za. 30-01-2021, 10.00-13.00 uur

+ studenten plannen zelf bijeenkomsten in subgroepjes in week 4, 6, 8 en 9


begeleider: mw. Andrea Grauvogl
aanmelden: via de cursussite

Gespreksvoering (PB0912)

1e kwartiel (online): za. 05-09-2020, za. 12-09-2020, za. 03-10-2020 en za. 07-11-2020 + studenten plannen zelf bijeenkomsten in subgroepjes in week 3, 6, 8 en 9

start- & eindtijd: 10.00-13.00 uur
begeleider: mw. Anita de Vries
aanmelden: via de cursussite 

Psychodiagnostiek in de klinische-gezondheidspsychologie (PM0112-PM0212)

3e kwartiel: nog niet bekend

start- en eindtijd: zie hierboven
begeleider: mw. drs. S. Stuurman
aanmelden: via de cursussite 

Onderzoekspracticum: inleiding data-analyse (PB0202)

2e kwartiel: nog niet bekend
4e kwartiel: nog niet bekend

start- & eindtijd: 19.00 - 21.00 uur 
begeleider: dhr. dr. Gjalt-Jorn Peters
aanmelden: via de cursussite

Onderzoekspracticum: experimenteel onderzoek (PB0412)

3e kwartiel: nog niet bekend

start- & eindtijd: 19.00 - 21.00 uur 
begeleider: dhr. dr. Gjalt-Jorn Peters
aanmelden: via de cursussite

Onderzoekspracticum: cross-sectioneel onderzoek (PB0802)

4e kwartiel: nog niet bekend

start- & eindtijd: 19.00 - 21.00 uur 
begeleider: dhr. dr. Gjalt-Jorn Peters
aanmelden: via de cursussite

Geschiedenis van de psychologie (PB1002)

2e kwartiel: za. 16-01-2021, 10.00-12.00 uur (Hasselt) of 13.00-15.00 uur (sessie 2)
4e kwartiel: za. 26-06-2021, 10.00-12.00 uur (sessie 1) of 13.00-15.00 uur (sessie 2)

begeleider: mw. Linda Brosens
aanmelden: via de cursussite

Seksuologie (PB2602)

3e kwartiel: za. 30-01-2021 (Antwerpen)
4e kwartiel: za. 19-06-2021 (Gent)

start- & eindtijd: 10.00-16.00 uur
begeleider: mw. Linda Brosens
aanmelden: via de cursussite

Biologische grondslagen: evolutionaire psychologie (PB1402)

1e kwartiel: za. 17-10-2020

start- & eindtijd: 10.00-12.30 uur
begeleider: mw. Linda Brosens
aanmelden: via de cursussite

Cultuurwetenschappen (2020-2021)

Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen (CB0004)

1e en 2e kwartiel: do 17-09-2020, do 15-10-2020, do 19-11-2020, do 17-12-2020 en do 21-01-2021, 19:00-21:00 uur (online)

3e en 4e kwartiel: do 18-02-2021, do 18-03-2021, do 15-04-2021, do 20-05-2021 en do 17-06-2021, 19.30-21.30 uur (online)

begeleider: dhr dr. Hubert Meeus 
aanmelden: via het studiecentrum, per mail of telefonisch (03/265 4771) 

Inleiding letterkunde (CB0404)

1e en 2e kwartiel: do 01-10-2020, do 29-10-2020, do 26-11-2020, do 10-12-2020, do 07-01-2021 en do 28-01-2021, 19:30-21:00 uur (online)

begeleider: dhr dr. Hubert Meeus 
aanmelden: via het studiecentrum, per mail of telefonisch (03/265 4771) 

Managementwetenschappen (2020-2021)

Methoden en technieken van onderzoek: Premaster (MB0106)

Bachelorstudenten kunnen de cursus aanvatten wanneer ze voldoen aan de inschrijfvoorwaarden. Studenten, die de premaster volgen in het kader van het schakelprogramma, kunnen een formeel toelatingsverzoek indienen. 

Premaster najaar '20 (online)

 

 

 

 

 

 

 

 

17-09-2020

13.30-17.30

15-10-2020

13.30-17.30

12-11-2020

13.00-17.30

10-12-2020

13.30-17.30

07-01-2021

13.30-17.30

Advanced studies in management - ASM 
(MM0003, MM0103, MM0203, MM0303)

Masterstudenten management kunnen zich inschrijven voor

  • Strategie en marketing - Advanced studies in management 1 (MM0003) 
  • Organiseren en veranderen ) Advanced studies in management 2 (MM0103)
  • Sturen en menselijk kapitaal - Advanced studies in management 3 (MM0203)
  • Financieel perspectief in besturen - Advanced studies in management 4 (MM0303)

Voor deze vier cursussen wordt er begeleiding voorzien in Antwerpen.

ma. 31-08-2020

16.00-20.00

ma. 16-11-2020

16.00-20.00

ma. 8-02-2021

16.00-20.00

ma. 8-03-2021

16.00-20.00

ma. 26-04-2021

16.00-20.00

ma. 7-06-2021

16.00-20.00

 

 

Milieu- en natuurwetenschappen (2020-2021)

Bijeenkomst voor studenten milieu- en natuurwetenschappen en belangstellenden

Op zaterdag 26 september 2020 van 9 tot 16u. kunnen aankomende NW-studenten en belangstellenden deelnemen aan de startdag Aarde, mens en milieu in Burger's Zoo te Arnhem.

Deelname aan de Startdag in Burgers’ Zoo is kosteloos en vrijwillig. Wel is het noodzakelijk om je minimaal één week voor de startdag aan te melden via dit formulier.

Meer informatie over de startdag vind je hier.