Standaard begeleiding per cursus

Iedere cursus wordt begeleid door een docent bij wie je telefonisch of per e-mail met inhoudelijke vragen terecht kan. Deze begeleiding is standaard en bij alle cursussen inbegrepen. In de cursusbeschrijving op www.ou.nl/studieaanbod staat per cursus wie jouw docent is, en óf en wanneer er (verplichte) bijeenkomsten plaatsvinden.

Daarnaast worden alle cursussen begeleid via de elektronische leeromgeving yOUlearn. Hier vind je  onder andere discussie- en nieuwsgroepen, studietaken, namen van docenten en eventueel aanvullend digitaal studiemateriaal. Via yOUlearn kan je ook deelnemen aan online bijeenkomsten.

Begeleiding in het studiecentrum Antwerpen

Het studiecentrum Antwerpen organiseert bij sommige cursussen (vrijblijvende) begeleidingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er inhoudelijk ingegaan op de leerstof en op de voorbereiding van het tentamen. De bijeenkomsten vinden plaats in de avonduren of op zaterdag. Wij raden je aan hieraan deel te nemen, maar deelname is niet altijd verplicht.

Tijdens de begeleidingsbijeenkomsten is er extra aandacht voor studievaardigheidstrainingen, studieaanpak, studieplanning, bestudering van teksten, verbetering van de concentratie en het gebruik van yOUlearn.

Wil je deelnemen? Meld je dan tenminste één week op voorhand aan bij het studiecentrum of via de cursussite (voor practica). Hieronder vind je de verschillende begeleidingsbijeenkomsten in Antwerpen voor het academiejaar 2020-2021.

Aanmelden is steeds verplicht en kan via het studiecentrum (info-ou@uantwerpen.be) tenzij anders vermeld.