Tentamenprocedure in studiecentrum Antwerpen

Indien je bent aangemeld voor een online tentamen (DIT/DGT), vragen we om rekening te houden met onderstaande punten:

  1. Door een upgrade van ons digitaal afname systeem is de wijze waarop toegang verleend wordt tot het digitale online tentamen gewijzigd. In plaats van je studentennummer, gebruik je nu je MijnOU inloggegevens. Indien je bij aanvang van het tentamen niet beschikt over deze inloggegevens, is het niet mogelijk deel te nemen aan het online tentamen.
  2. Zorg dat je uiterlijk 15 minuten voor de start van het tentamen aanwezig bent. Door de upgrade duurt het opstarten van het tentamen iets langer, waardoor laatkomers storend zijn voor de reeds aanwezige studenten. Dit betekent dat je op dinsdag ten laatste om 12.45 uur aanwezig mag zijn, op woensdag om 9.15 uur en op donderdag om 17.45 uur. Als je later komt dan de vermelde tijdstippen, kan je niet meer deelnemen.
  3. Kan je niet aanwezig zijn? Laat het ons zo snel mogelijk weten door een mailtje te sturen naar info-ou@uantwerpen.be. Tijdens de openingsuren kan je ons ook telefonisch bereiken (+ 32 3 265 47 71).

Tentamens (examens)

In Nederland spreekt men over een tentamen i.p.v. een examen. Bij de Open Universiteit heb je een heel aantal verschillende tentamenvormen. In sommige opleidingen heb je voornamelijk DIT-tentamens (multiple choice vragen op computer) en in andere opleidingen heb je meer DGT-tentamens (open vragen).  Je vindt in de studiegidsen of in het studieaanbod hoe elke cursus getentamineerd wordt. Dit kan met een DIT-tentamen, DGT-tentamen, een mondeling tentamen of met een opdracht. Alle DIT- en DGT-tentamens vinden plaats in het studiecentrum Antwerpen. Indien je dit wilt, kan je ook het tentamen afleggen in een van de andere studiecentra.

Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. Wil je (later) een volledige opleiding volgen, dan kan je de behaalde certificaten inbrengen in de opleiding. Een certificaat kan ook een vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen.

Per cursus heb je binnen de inschrijfduur van 12 maanden drie tentamenkansen. Bij de Open Universiteit zijn er twee soorten cursussen: 

Vaste cursussen: Het eerste tentamen vindt plaats aan het einde van het kwartiel waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt (week 11). De twee andere tentamenkansen kan je vrij inplannen. 
Variabele cursussen: Bij een variabele cursus kan je zelf bepalen wanneer je het tentamen wilt doen binnen de inschrijfduur van 12 maanden. 

DIT-tentamens: drie tentamensessies per week (studiecentrum Antwerpen) 

Bij een individueel computergebaseerd tentamen (DIT-tentamen) kan je bijna op afspraak het tentamen afleggen. In Antwerpen zijn er drie mogelijke sessies per week. Je kan je tot uiterlijk twee weken voor de door jouw gekozen sessie online aanmelden (via www.ou.nl/mijnOU). 
De DIT-tentamensessies in Antwerpen zijn ingepland op:

  • dinsdag: 13.00 - 16.00 uur
  • woensdag: 09.30 - 12.30 uur
  • donderdag: 18.00 - 21.00 uur

Direct na het afleggen van het DIT-tentamen met multiple choice vragen krijg je het resultaat.

DGT-tentamens: 3 tot 5 tentamensessies per academiejaar

Op vaste data kan je in alle studiecentra reguliere en DGT-tentamens afleggen. Meestal zijn er per cursus drie tentamendata per jaar, alle data staan in de studiegidsen. De reguliere en DGT-tentamens gaan steeds door op werkdagen van 19u tot 22u. Om aan een regulier of DGT-tentamen deel te nemen, moet je minstens vijf weken voor het tentamen aanmelden. Hier volgt een overzicht van de uiterste aanmelddata. Het originele aanmeldingsformulier moet dan om 12u in het studiecentrum binnen zijn, online aanmelden kan tot de uiterste aanmelddatum via mijnOU (via www.ou.nl/mijnOU). 

Enkele dagen na het afleggen van het tentamen wordt het antwoordmodel toegevoegd aan yOUlearn.

 Tentamenweek 2023-2024

  Kwartielen 2023-2024

13, 14, 15 en 16 november 2023

  (1) 1 september t.e.m. 10 november 2023

 5, 6, 7 en 8 februari 2024

  (2) 20 november 2023 t.e.m. 2 februari 2024

 22, 23, 24 en 25 april 2024

  (3) 12 februari t.e.m. 19 april 2024

8, 9, 10 en 11 juli 2024

  (4) 29 april t.e.m. 5 juli 2024

26, 27 en 28 augustus 2024

  herkansingsweek kwartiel 2

Proeftentamens en antwoordmodellen

Sommige cursussen worden niet afgesloten met een tentamen, maar met een bijzondere verplichting. Dit kunnen verschillende opdrachten zijn: een schriftelijk werkstuk, een verslag van een practicum, bewijs van deelname aan een practicum ... De inhoud van de verplichting en de aanmeldingsprocedure vind je steeds terug op de cursussite. Mondelinge tentamens en opdrachten: op afspraak of op bepaalde data.

Voor (bijna) elk DIT-tentamen vind je oefententamens op yOUlearn. Bij reguliere of DGT-tentamens vind je het vragen- en antwoordmodel van het laatste reguliere tentamen op yOUlearn Het antwoordmodel krijg je niet op de avond van het tentamen mee, maar kan je vanaf de tweede dag na het tentamen van de cursussite downloaden: http://youlearn.ou.nl. Vragen-en antwoordmodellen worden niet ter beschikking gesteld op het studiecentrum.

Online aanmelden voor tentamens

Je kan je digitaal aan- en afmelden voor een tentamen via mijnOU. Hier kan je ook de voortgang van jouw aanmelding volgen. Je kan je tot een bepaald moment voor het tentamen afmelden. Je gebruikt dan geen tentamenkans. De sluitingsdatum voor aan- of afmelden wordt op het scherm getoond. Voor studenten met een functiebeperking, studenten die langdurig buiten Europa verblijven of studenten in detentie gelden andere procedures en aan- en afmeldtermijnen.

Let op: het is niet mogelijk om een tentamen met een Qwerty-toetsenbord af te leggen. Dit kan enkel in studiecentra in Nederland.

Dakwerkzaamheden in april en mei 2024

In april en mei 2024 vinden er dakwerkzaamheden plaats in studiecentrum Antwerpen. In die periode zijn er geen tentamensessies op dinsdagnamiddag en woensdagochtend. De sessies op donderdagavond gaan wel gewoon door.

We voegden daarom een aantal alternatieve tentamenmomenten op dinsdag- en woensdagavonden en zaterdagochtenden toe. Studenten die in het studiecentrum tentamen willen afleggen, kunnen dat dus doen op een donderdagavond of op een van de alternatieve momenten.

Houd er rekening mee dat er tijdens reguliere tentamenweken standaard geen DIT’s mogelijk zijn.