Neem deel aan Global Pen Friends, stel je hier kandidaat

Global Pen Friends is een uitwisselingsproject tussen zes universiteiten in India, Suriname, Nicaragua, Brazilië, DR Congo, Marokko en België. Studenten worden gekoppeld aan een penvriend om elkaar brieven te schrijven over onderwerpen die verband houden met een van de 17 SDGs (Sustainable Development Goals).

"Het project gaf me een hernieuwde interesse in schrijven en corresponderen, iets wat ik sinds de middelbare school niet meer had gedaan. Het project stelde ons ook in staat om niet alleen in alle vrijheid belangrijke onderwerpen in de samenleving te bespreken, maar ook om de manier van denken en de wereld te begrijpen van onze penvrienden die in andere delen van de wereld wonen." (anonieme deelnemer)

Wat is het doel van Global Pen Friends?

Het project heeft tot doel een interpersoonlijke uitwisseling te stimuleren tussen studenten die anders niet gemakkelijk met elkaar in contact zouden komen, over onderwerpen die hun omgeving en persoonlijke leven op soms verschillende en soms vergelijkbare manieren beïnvloeden. Het creëren van een ruimte voor expressie, nieuwsgierigheid, wederzijds respect en leren. Alle briefwisselingen worden vervolgens gepubliceerd op de Global Pen Friends Blog, zodat veel mensen de artikelen kunnen lezen en delen.

Waarom deelnemen aan Global Pen Friends?

 • Reflecteer en wissel uit over duurzame ontwikkeling en raak meer betrokken bij de gesprekken over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
 • Stimuleer een doordachte en tot nadenken stemmende dialoog
 • Leren vanuit verschillende perspectieven
 • Leer meer over de context van een land door iemands persoonlijke ervaringen
 • Mogelijks uitwisselen in een taal die anders is dan je moedertaal
 • Leer een andere persoon aan de andere kant van de wereld op een dieper niveau kennen via een open dialoog
 • Oefen schrijfvaardigheden
 • Krijg de mogelijkheid om je uitwisseling te delen op een universiteitsblog
 • Vergroot je netwerk via een WhatsApp-groep met Pen Friends van over de hele wereld​

Lees meer over USOS en Global Pen Friends

Voor meer informatie en updates over USOS volg ons op sociale media:

Hoe werkt het?

Matching

Geïnteresseerde studenten doorlopen een aanmeldings-, selectie-, matching-, schrijf- en feedbackfase. De deadline voor de aanvraag is 12 maart 2024 . Het project wordt geleid door USOS vzw en er zullen regelmatig updates en herinneringen aan de deelnemers worden gegeven via een WhatsApp-groep.

Het schrijven van de brieven

De briefwisseling vindt plaats tussen april en juni . De leerlingen moeten elk minimaal 2 brieven schrijven. Voor elke brief wordt een deadline vermeld. Wij vinden het erg belangrijk dat studenten zich aan deze deadlines houden, want uw penvriend wacht op uw reactie. Gedurende het hele project moeten de leerlingen schrijven in een van de volgende talen (de taal die zij het beste beheersen): Spaans, Portugees , Frans, Nederlands of Engels. Studenten zorgen zelf voor hun eigen geautomatiseerde vertaling die hun Pen Friend kan lezen. Ze kunnen tools gebruiken zoals Google Docs Translate, DeepL of ChatGPT . .

Global Pen Friends-blog

Aan het einde van de briefuitwisseling beoordelen de studenten als team hun brief en sturen deze op voor publicatie op de blog. Een team van vrijwilligers zal indien nodig de laatste correcties aanbrengen in de brieven. Daarna worden de brieven gepubliceerd op de Global Pen Friends Blog.

Bijeenkomst op de campus Het is mogelijk dat studenten niet onmiddellijk de kans krijgen om hun penvriend in het echt te ontmoeten. Ze krijgen echter twee kansen om gelijkgestemde studenten aan hun eigen universiteit te ontmoeten via een lokale bijeenkomst die wordt georganiseerd door de Global Pen Friends Ambassadors.

Selectiecriteria

De keuze om deel te nemen aan Global Pen Friends wordt gemaakt op basis van uw online aanmelding. Neem de tijd om het in te vullen, want we zullen u enkele vragen stellen en ons idee van uw bedoelingen baseren op uw antwoorden. Beantwoord deze vragen op een serieuze, persoonlijke en gemotiveerde manier.

De criteria voor selectie zijn de volgende:

Basiscriteria:

 • Je bent student aan een van de volgende universiteiten:
  • Katholieke Universiteit van Bukavu (UCB)
  • Xavier Instituut voor Sociale Dienst (XISS)
  • Sint. Xavier's College ( SXCRan )
  • Nationale Rechtsuniversiteit (NLU)
  • Mohammed Premier Universiteit (UMP)
  • Universiteit Antwerpen ( UAntwerpen )
  • Anton De Kom Universiteit van Suriname ( AdeKUS )
  • Universiteit Católica de Pernambuco ( Unicap )
  • Oud-studenten van Universidad Centroamericana (UCA)

 • Je schrijft in het Frans, Engels, Nederlands, Portugees of Spaans
 • Je engageert je voor de duur van het gehele project (minimaal 4 brieven tussen april en juni )
 • Je kent het doel van het project en je hebt het Global Pen Friends-blog bezocht

Thema:

 • Je kiest voor één van de SDG’s en motiveert deze keuze op inspirerende wijze in je aanvraag. Je kunt deze keuze kort en duidelijk omschrijven.

Motivatie:

 • Je motivatie voor dit project kun je uitleggen op een manier die aansluit bij de doelstellingen van het project of bij een persoonlijke doelstelling die ons inspireert.

Schrijven:

 • Jouw schrijven is persoonlijk: wat u schrijft komt voort uit uw ideeën zonder te veel te verwijzen naar andere auteurs, bronnen of door AI gegenereerde tekst.

 • Jouw schrijven getuigt van een goede spelling en grammatica.

Bekijk de oproep voor Global Pen Friends