Met Debating Development moedigt de Universiteit Antwerpen haar studenten en personeel aan om in gesprek te gaan over hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en in het bijzonder over hun mondiale dimensie. De sessies zijn publiek, en staan zodoende open voor de hele samenleving.

Elk jaar behandelt de reeks een ander overkoepelend thema. Het brede thema wordt verkend door middel van een reeks van paneldiscussies. Een gerenommeerde spreker leidt het thema in, waarna reactie komt van een of meer panelleden. Aan het einde van elke sessie is er ruimte voor vragen en opmerkingen uit het publiek.

Iedereen is welkom om deze gesprekken bij te wonen. Universiteit Antwerpen biedt de reeks ook aan als keuzevak voor derde bachelorstudenten van alle faculteiten.

Debating Development is een cursus van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB). USOS, IMDO & UCSIA helpen om de reeks naar een breder publiek te brengen.

Debating Development 2023

Ontdek het thema en programma van 2023