Een exposure is een intensief leertraject met een inleefverblijf bij een partneruniversiteit van USOS. Ter voorbereiding verdiepen studenten zich in verschillende culturele, politieke en sociale contexten van het partnerland en ontdekken ze hun positionering binnen de relaties met het land. Het inleefverblijf zelf duurt ongeveer een maand en vindt meestal plaats tijdens de zomer. Nadien volgt een grondige reflectie. 

Sinds haar ontstaan in 1985 organiseerde USOS in totaal 75 exposurereizen. Tijdens het academiejaar 2021-2022 ontvangt USOS een groep studenten uit DR Congo voor een exposure in België (november 2021). De studenten van UAntwerpen die mee instaan voor hun ontvangst trekken op hun beurt op exposure naar DR Congo in augustus 2022. De groep voor dit traject werd reeds geselecteerd.

Waarschijnlijk doen we in februari 2022 een oproep voor een traject naar Marokko in 2023. Later meer nieuws daarover.

"Tijdens de exposure voelde ik me erg verbonden met de studenten uit DR Congo en Rwanda. Ze namen me meteen op in hun groep" Student Tom Van Genechten (Internationale Betrekkingen en Diplomatie) tijdens zijn exposure in Rwanda in 2019.