USOS streeft naar gelijkwaardige samenwerkingen met academische partners in het globale Zuiden in functie van armoedebestrijding, bescherming van mensenrechten en wereldwijde ecologische en economische duurzaamheid. Onze partners zijn universiteiten of onderzoekscentra. De samenwerkingen beogen een lange termijn.

DRCongo

USOS versterkt de onderzoekscapaciteit van de Université Catholique de Bukavu met training en coaching en investeert rechtstreeks in het Expertisecentrum voor het Beheer van Mijnbouw (CEGEMI), dat inzichten verwerft in de Congolese mijnbouwsector. 

Nicaragua

USOS stelt beurzen ter beschikking voor jonge onderzoekers aan de Universidad Centroamericana (UCA) en aan de geaffilieerde onderzoeks-ngo Nitlapan, die onderzoek doet naar rurale ontwikkeling.

Marokko

USOS werkt samen met Université Mohamed Premier (UMP) in Oujda. USOS was betrokken bij de opstart van de opleiding Sociologie en helpt momenteel met de uitbouw van het postgraduaat-programma: licence professionnelle: gestion et médiation sociale.

India

USOS werkt sinds 1985 samen met het Xavier Institute of Social Service (XISS) in Jharkand en sinds 2010 met de National Law University (NLU) in Delhi. De samenwerkingen maken kennis- en studentenuitwisseling mogelijk.   

Het partnerschap oriënteert zich op mensenrechten en op vakverenigingen.