Partnerwerking

Onze partners in het Zuiden zijn universiteiten of onderzoekscentra. We streven naar een wederzijdse samenwerking op het vlak van onderzoek, vorming en uitwisseling van studenten en academisch personeel.