USOS faciliteert en versterkt samenwerkingsverbanden tussen Universiteit Antwerpen en instellingen voor hoger onderwijs in het Globale Zuiden. De partnerschappen streven naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Ze zijn gebaseerd op vertrouwen en wederzijds begrip en geven aanleiding tot uitwisselingen van studenten en personeel.

De partners overleggen met elkaar in multilateraal verband. Jaarlijks vindt er een adviesgroepvergadering plaats.

DRCongo

USOS investeert in een jaarlijkse cursus research design. Dit is een seminarie over onderzoeksvaardigheden dat zich richt tot beloftevolle onderzoekers uit heel DR Congo. De organisatie is in handen van het Expertisecentrum voor het Beheer van Mijnbouw (CEGEMI), verbonden aan onze partnerinstelling Université Catholique de Bukavu.

Nicaragua

USOS stelt beurzen ter beschikking voor jonge onderzoekers aan de Universidad Centroamericana (UCA) en aan de geaffilieerde onderzoeks-ngo Nitlapan, die onderzoek doet naar rurale ontwikkeling.

Marokko

USOS ondersteunt de samenwerking tussen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan UAntwerpen, en de faculteit Wetenschappen aan de Université Mohammed Premier (UMP) in Oujda. De samenwerking heeft als doel om de zorg voor diabetespatiënten in Oujda te verbeteren. De samenwerking wordt momenteel uitgebreid naar andere faculteiten, zowel in Antwerpen als in Oujda.

India

USOS ondersteunt de samenwerking tussen de Faculteit Rechten en drie Indische instellingen, met name Xavier Institute of Social Service (XISS) in Ranchi, St Xavier's College in Ranchi en de National Law University (NLU) in Delhi. De samenwerkingen resulteren in de uitwisseling van studenten en personeel in de vorm van exposures, stages en deelname aan summer schools. 

Suriname

USOS startte in 2023 een samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname in Paramaribo (ADEKUS – Faculteit Technologische wetenschappen, Civiele Infrastructuur). Dit partnerschap bouwt verder op de langlopende onderzoekssamenwerking (sinds 2005) tussen ADEKUS en de Interdisciplinary Studio for Territories in Transition (ISTT) van de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

De samenwerking met USOS versterkt het onderzoek en de kennis- en studentenuitwisseling tussen beide instellingen.

Brazilië

USOS startte in 2023 een samenwerking met de Universidade Católica de Pernambuco in Recife Brazilië (UNICAP - Departement Arquitetura e Urbanismo). Dit partnerschap bouwt verder op de onderzoekssamenwerking die sinds 2018 loopt tussen UNICAP en de Interdisciplinary Studio for Territories in Transition (ISTT) van de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

De samenwerking met USOS versterkt het onderzoek en de kennis- en studentenuitwisseling tussen beide instellingen.