Korte inhoud

De afgelopen jaren is de prijs van een woning enorm gestegen. Hoe komt dat? En betekent dit dat het kopen van een woning onbetaalbaar is geworden? Huren kan een alternatief zijn, of gooi je dan je geld weg?

In deze les berekenen we eerst hoe de prijs van een woning tot stand komt. Vervolgens gebruiken we deze inzichten om na te gaan hoe bepaalde beleidsmaatregelen van de overheid een invloed hebben op de vastgoedmarkt. Zo bespreken we onder meer de woonbonus, maximale huurprijzen en een streng vergunningenbeleid. Ten slotte bekijken we aan de hand van actueel cijfermateriaal ook de financiële voor- en nadelen van kopen en huren.

Interactief hoorcollege door prof. dr. Sven Damen

📅 Donderdagvoormiddag 9 februari 2023

📅 Donderdagnamiddag 9 februari 2023

Kom voorbereid naar deze sessie

  • ​Verdisconteren of actualiseren is de bewerking die wordt uitgevoerd om te bepalen hoeveel men nu moet inleggen om een bepaald bedrag te ontvangen in de toekomst. Hierover kom je meer te weten in onderstaande reeks inleidende kennisvideo’s over samengestelde interest, kapitalisatie en actualisatie. Hebben je leerlingen geen economische voorkennis, dan raden we aan deze video’s op voorhand te bekijken. Zo kan iedereen de sessie goed volgen. Je krijgt meteen ook een mooie toepassing op meetkundige rijen en hun partieelsommen.
  • ​Begrippen zoals de marktvraag, het marktaanbod en het marktevenwicht zijn essentieel om de sessie goed te kunnen volgen. We verwachten dat leerlingen die niet vertrouwd zijn met deze begrippen, onderstaande drie video’s bekijken ter voorbereiding op de sessie. De andere leerlingen kunnen ze uiteraard ook gebruiken om de economische begrippen even terug op te frissen.

Laat je leerlingen deze kennisclips op voorhand bekijken:

Annuïteiten: enkelvoudige en samengestelde interest; kapitalisatie en actualisatie

Kennisclip op YouTube

Annuïteiten: aanvangswaarde

Kennisclip op YouTube

Annuïteiten: slotwaarde

Kennisclip op YouTube

De marktvraag

Kennisclip op YouTube

Het marktaanbod

Kennisclip op YouTube

Het marktevenwicht

Kennisclip op YouTube