Korte inhoud

Om de klimaatdoelstellingen te behalen, is actie nodig. Als je de economische impact wil bestuderen, moet je de kosten en de baten (de opbrengsten, de voordelen) van acties met elkaar vergelijken. Bij zo'n analyse is het belangrijk dat je de tijdsevolutie mee in rekening neemt. 1 euro vandaag is namelijk meer waard dan 1 euro over een jaar, en veel meer dan 1 euro over twintig jaar. 

Tijdens deze les gebruik je 'verdiscontering' om op een economische manier naar de klimaatuitdagingen te kijken. Hoeveel geld wil jij nu al inzetten voor het klimaat?

Interactief hoorcollege door prof. dr. Steven Van Passel

📅 Donderdagvoormiddag 9 februari 2023

📅 Donderdagnamiddag 9 februari 2022

Kom voorbereid naar de sessie

  • Verdisconteren of actualiseren is de bewerking die wordt uitgevoerd om te bepalen hoeveel men nu moet inleggen om een bepaald bedrag te ontvangen in de toekomst. Hierover kom je meer te weten in onderstaande reeks inleidende kennisvideo’s over samengestelde interest, kapitalisatie en actualisatie. Hebben je leerlingen geen economische voorkennis, dan raden we aan deze video’s op voorhand te bekijken. Zo kan iedereen de sessie goed volgen. Je krijgt meteen ook een mooie toepassing op meetkundige rijen en hun partieelsommen.

Laat je leerlingen deze kennisclips op voorhand bekijken:

Annuïteiten: enkelvoudige en samengestelde interest; kapitalisatie en actualisatie

Kennisclip op YouTube

Annuïteiten: aanvangswaarde

Kennisclip op YouTube

Annuïteiten: slotwaarde

Kennisclip op YouTube