Korte inhoud

Van nieuwe bedrijfjes, zogenaamde start-ups, is het zeer moeilijk om te bepalen hoeveel ze waard zijn. Ze hebben namelijk nog geen historische gegevens en ze zijn doorgaans nog niet winstgevend. Hun meest onderscheidende troeven zijn vaak niet makkelijk financieel uit te drukken. Want 'een uniek idee' of 'een vernieuwende aanpak die aanslaat bij jongeren', hoeveel is dat waard? En hoeveel moet je als ondernemer dan vragen als je een deel van de aandelen van je zaak wil verkopen? Je wil namelijk toch niet in het zak gezet worden. Kortom, tijd om met wiskunde de toekomst te bepalen.

In deze sessie leer je de Discounted Cash Flow (DCF) methode en de Risk-adjusted DCF methode kennen om de waarde van jonge ondernemingen te bepalen. Je past hierbij verdiscontering en kansrekening toe.

Interactief hoorcollege door prof. dr. Ine Paeleman

📅 Dinsdagnamiddag 7 februari 2023

📅 Donderdagnamiddag 9 februari 2023

​ Kom voorbereid naar deze sessie

  • Verdisconteren of actualiseren is de bewerking die wordt uitgevoerd om te bepalen hoeveel men nu moet inleggen om een bepaald bedrag te ontvangen in de toekomst. In deze sessie wordt dit gebruikt om de waarde van een (jong) bedrijf nu te kunnen inschatten op basis van toekomstige cashflows. Hierover kom je meer te weten in onderstaande reeks inleidende kennisvideo’s over samengestelde interest, kapitalisatie en actualisatie. Hebben je leerlingen geen economische voorkennis, dan raden we aan deze video’s op voorhand te bekijken. Zo kan iedereen de sessie goed volgen. Je krijgt meteen ook een mooie toepassing op meetkundige rijen en hun partieelsommen.
  • Om de sessie goed te kunnen volgen, hebben de leerlingen best enige notie van wat een cashflow is. Om hen hiermee kennis te laten maken, is er een inleidende video beschikbaar is. We raden zeker aan om deze video op voorhand te bekijken zodat de leerlingen de inhoud van de sessie beter kunnen begrijpen.

Laat je leerlingen deze kennisclips op voorhand bekijken:

Annuïteiten: enkelvoudige en samengestelde interest; kapitalisatie en actualisatie

Kennisclip op YouTube

Annuïteiten: slotwaarde

Kennisclip op YouTube

Annuïteiten: aanvangswaarde

Kennisclips op YouTube

Wat is een cashflow?

Kennisclip op YouTube