Welkom bij de virtuele versie van de workshop "Hoe snel kan een chemische reactie lopen?".

Met slimme trucs reactiesnelheden meten

Experiment

De leerlingen bepalen experimenteel de reactiesnelheidsconstante van de oxidatie van jodide.

Wat doen de leerlingen?

De workshopbegeleider Christophe Vande Velde geeft een korte inleiding over wat fysische chemie precies is, het concept reactiesnelheid en hoe die te meten/berekenen. Daarna toont hij hoe door herhaald te titreren verschillende equivalentiepunten bepaald worden gedurende het verloop van de oxidatie van jodide met peroxodisulfaat. Die resultaten worden verwerkt in een rekenblad, met eenvoudige controle van de kwaliteit van de uitgevoerde experimenten en de mogelijkheid om de gevonden waarden (die voor iedereen dezelfde zouden moeten zijn) te vergelijken.

Bekijk de video over de virtuele workshop

"Hoe snel kan een chemische reactie lopen?" (duur 1u28min)