Welkom bij de virtuele versie van de workshop "De fysica van schommels en klokken".

De harmonische beweging

Experiment

De harmonische beweging van een massa aan een veer is bekend. We maken gebruik van computergestuurde meetopstellingen die de beweging van de trillende massa grafisch voorstellen alsook de kracht uitgeoefend op de veer. Hierna bepaalt men de veerconstante, het verband tussen positie en kracht enz. De opstelling laat tevens toe faseverbanden te meten. Aangepaste begeleidende nota’s zijn ter beschikking.

Deze virtuele workshop omvat een video en een werkbundel (beschikbaar onder de video).

Bekijk de virtuele workshop

"De fysica van schommels en klokken" (duur 10min)

Bekijk het experiment

"De fysica van schommels en klokken" (duur 7min)