Experiment
De leerlingen bepalen experimenteel de reactiesnelheidsconstante van de oxidatie van jodide.

Wat doen de leerlingen?
Er wordt een korte inleiding gegeven over wat fysische chemie precies is, en het concept reactiesnelheid en hoe deze te meten/berekenen wordt ge├»ntroduceerd. Vervolgens trekken de leerlingen in groepen van twee het labo in. Door herhaald titreren worden door hen zelf verschillende equivalentiepunten bepaald gedurende het verloop van de oxidatie van jodide met peroxodisulfaat. De resultaten worden nadien verwerkt in een rekenblad, met eenvoudige controle van de kwaliteit van de uitgevoerde experimenten en de mogelijkheid om de gevonden waarden (die voor iedereen dezelfde zouden moeten zijn) te vergelijken.

Tijdsindeling activiteit:
2,5 uur doorlopend.

Voorbereiding door de leerkracht
Geen voorbereiding nodig.

Wat kan de leerkracht er zelf mee doen in de klas
Reactiesnelheden zitten in het leerprogramma chemie, en dit experiment biedt de leerlingen de kans om er zelf voeling mee te krijgen. Alternatief kan de ervaring gebruikt worden om het begrip reactiesnelheid nadien grondiger uit te spitten in de les. De gegenereerde data kunnen worden meegenomen en gebruikt.

Praktisch:

Heeft u nog vragen over de workshop?
Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be