Experiment
De harmonische beweging van een massa aan een veer is bekend. We maken gebruik van computergestuurde meetopstellingen die de beweging van de trillende massa grafisch voorstellen alsook de kracht uitgeoefend op de veer. Hierna bepaalt men de veerconstante, het verband tussen positie en kracht enz. De opstelling laat tevens toe faseverbanden te meten. Aangepaste begeleidende nota’s zijn ter beschikking.

Wat doen de leerlingen?
De leerlingen bedienen zelf de meetopstelling en voeren alle metingen uit.

Tijdsindeling activiteit
3 uur

Voorbereiding door de leerkracht
Basiskennis leerstof periodische beweging dient gekend te zijn.

Wat kan de leerkracht er zelf mee doen in de klas?
Demonstratie bij de leerstof periodische verschijnselen, mogelijk met aansluiting op toegepaste wiskunde.

Praktisch

Hebt u nog vragen over de workshop?
​Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be