Side header image

Business Update Sessions: 21 maart 2017

Met deze ‘sessies’ nodigen we alle FTEW Alumni uit om terug te keren naar hun faculteit, terug de schoolbanken op als het ware. Per avond informeren we u over een actueel thema of trend uit het bedrijfsleven. We brengen u geen eindeloze slideshow maar een interactieve presentatie met ruimte voor vragen en discussie. Afsluiten doen we – net als in de studententijd –  met een frisse pint in het Agora Caffee. De organisatie is in handen van de Faculteit TEW en Alechia, dit event is gratis voor alle FTEW Alumni.

De olifant in de Raad van Bestuur: IT

De raad van bestuur van een onderneming draagt de eindverantwoordelijkheid inzake strategische sturing en controle van de organisatie. Klassiek wordt daarbij veel aandacht besteed aan juridische en financiële thema’s. Recent onderzoek onderstreept echter dat raden van bestuur ook de strategische sturing en controle omtrent informatietechnologie op hun agenda moeten plaatsen, zowel omwille van de mogelijke innovatie als omwille van de inherente bedrijfsrisico’s. Meer nog, raden van bestuur die IT proactief behandelen halen duidelijk betere bedrijfsresultaten. Ander onderzoek concludeert echter dat in 80% van de gevallen, IT de olifant blijft in de bestuurskamer van de raad van bestuur.

Steven De Haes: bio

Prof. dr. Steven De Haes is hoogleraar in Information Systems Management aan de UAntwerpen en de Antwerp Management School. Hij is actief betrokken bij de lessen en het toegepast onderzoek in volgende domeinen: Digital Strategies, IT Governance & Management, IT Strategy & Alignment, IT Value & Performance Management, IT Assurance & Audit and Information Risk & Security.

Meer over Steven De Haes