Pieter: "Ik krijg de kans om me vooral op onderzoek te focussen."

“Sinds 2010 ben ik verbonden aan de Universiteit Antwerpen als tenure track docent (ttBOF). Dankzij dit statuut krijg ik gedurende vijf jaar de kans om me vooral te focussen op onderzoek. De meeste van mijn collega’s hebben een uitgebreide onderwijsopdracht, ik geef slechts één vak per academiejaar.  Na vijf jaar wordt onder andere bekeken hoeveel artikels ik gepubliceerd heb, hoeveel onderzoeksfondsen ik heb aangevraagd,  en hoeveel onderzoekers onder mijn begeleiding gestart zijn. Bij een gunstige evaluatie word ik benoemd tot hoofddocent.”
 
“Mijn vakgebied is mediasociologie. Ik bestudeer wat de rol is van de media bij maatschappelijke debatten, en meer bepaald in welke mate we kunnen spreken van een pluralistische beeldvorming. Oorspronkelijk lag mijn focus op wetenschappelijke en technologische thema’s, zoals bv. genetisch gemanipuleerd voedsel, klimaatverandering en kernenergie, tegenwoordig is dit uitgebreid tot economische en politieke thema’s. Telkens ga ik na in welke mate media bijdragen aan het democratisch debat. Aan de Universiteit Antwerpen bestaat al een lange traditie van onderzoek naar milieuthema’s, bekeken vanuit een maatschappelijke invalshoek. Voor mij  was dit een belangrijke reden om hier te komen werken.”
 
“De afgelopen jaren ben ik steeds meer internationaal gaan werken. Ik ben actief betrokken bij de inhoudelijke organisatie van de presentaties op een aantal internationale congressen. Dat is heel interessant, want zo leg je gemakkelijk contacten en creëer je ook bekendheid voor jezelf. Verder ben ik bezig met een Europees onderzoeksproject, wat wel de nodige financiële en juridische administratie met zich mee brengt. Gelukkig word ik daarbij goed ondersteund door de facultaire en centrale diensten van de universiteit. Dat bespaart me veel tijd en zorgen.”