Het Statuut van het BNGG

 1. ​Op 19 augustus 2019 is het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Gezondheidsrecht opgericht te Antwerpen.
 2. Het genootschap heeft tot doel het bevorderen van de wederzijdse uitwisseling op het gebied van het gezondheidsrecht tussen Nederland en België.
 3. Het genootschap tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten,        het bevorderen van publicaties en alle andere activiteiten die tot het voornoemde doel kunnen bijdragen.
 4. Tenminste eenmaal jaarlijks vindt afwisselend in België en Nederland een bijeenkomst
  van het genootschap plaats en verder zo vaak als het bestuur daartoe besluit.
 5. De bijeenkomsten staan zowel in het teken van rechtsvergelijking, als van het vergroten
   van de bekendheid met elkaars gezondheidsrecht en het onderhouden van de onderlinge
  contacten in het academische domein en in de rechtspraktijk.
 6. Deelname aan de bijeenkomsten van het genootschap geschiedt op uitnodiging van het bestuur aan actieve beoefenaars van het gezondheidsrecht.
 7. Het bestuur bestaat paritair uit leden uit Nederland en België. Bij oprichting zijn leden van het bestuur:
  prof. dr. Th. Vansweefelt, prof. mr. J.G. Sijmons, prof. dr. F. Dewallens, dr. E. Pans. 
  Het voorzitterschap alterneert jaarlijks tussen beide landen congruent met de plaats en organisatie van de jaarlijkse bijeenkomst.
  Het bestuur stelt verder haar eigen regelement vast.