Het Postgraduaat gezondheidsrecht en gezondheidsethiek wordt sinds het academiejaar 2014-2015 ingericht. Dit postgraduaat wordt tweejaarlijks ingericht. Start van de opleiding is steeds in de even academiejaren. De eerstvolgende lichting start in academiejaar 2022-2023.

Het postgraduaat bestaat uit zeven modules én een eindwerk. De modules volgen elkaar doorheen het jaar op. Het postgraduaat start eind september met module 1 en wordt enkele weken later gevolgd door module 2, enz..

De student kan zich inschrijven voor het volledige postgraduaat, dan wel opteren voor één of meerdere module(s). Er wordt een getuigschrift afgeleverd voor het volledige postgraduaat dat succesvol werd doorlopen, dan wel voor elke module die met succes werd afgerond.

De colleges gaan alternerend door als volgt:

  • de ene week op dinsdagavond (18.30 - 21.30 uur) en zaterdagvoormiddag (9 - 12.30 uur) en
  • de andere week op zaterdag een volledige dag (9 - 16.30 uur).
  • Enkel de colleges van module 1 vinden plaats op 4 volledige zaterdagen.

Er wordt afwisselend online en op campus lesgegeven.

  • De lessen op dinsdagavond gaan online door.
  • De lessen op zaterdag vinden plaats op Campus Drie Eiken.

Alle  lessen worden opgenomen. Voor deze opnames zijn we afhankelijk van de techniek. Indien er problemen opduiken die op dat moment niet opgelost kunnen worden, zal er geen opname beschikbaar zijn. De opnames worden na het aflopen van de module ter beschikking gesteld van de deelnemer.

Inschrijfdata
Als postgraduaat zijn wij gebonden aan de inschrijfdata van de centrale onderwijsadministratie van de Universiteit Antwerpen.

Volledige postgraduaat (7 modules en eindwerk)
Start 24/09 - inschrijven ten laatste 1 week voor de startdatum

Module 1: Organisatie van de gezondheidszorg
Start 24/09 - inschrijven ten laatste 1 week voor de startdatum

Module 2: Beroepsbeoefenaars
Start 18/10 - inschrijven tot en met 7 oktober

Module 3: Patiëntenrechten
Start 29/11 - inschrijven tot en met 7 oktober

Module 4: Aansprakelijkheid en verzekeringen
Start 14/01 - inschrijven tot en met 7 oktober

Module 5: Lichaamsmateriaal, geneesmiddelen en producten
Start 11/02 - inschrijven tot en met 7 oktober én inschrijven vanaf 15 januari ten laatste 1 week voor de startdatum

Module 6: Beginnend en eindigend leven
Start 25/03 - inschrijven tot en met 7 oktober én inschrijven vanaf 15 januari t.e.m. 14 maart

Module 7: Informatietechnologie en gegevensbescherming in de gezondheidszorg
Start 13/05 - inschrijven tot en met 7 oktober én inschrijven vanaf 15 januari t.e.m. 14 maart