In lijn met de visie van Dennie Lockefeer maakt de financiering van de Leerstoel het mogelijk om jaarlijks een prijs uit te reiken voor de beste scriptie over een onderwerp dat gerelateerd is aan de binnenvaart. De prijs werd in het leven geroepen om jonge mensen te motiveren om onderzoek te verrichten over het onderwerp binnenvaart. Sinds 2023 werd het onderwerp ruimer getrokken en mogen scripties rond intermodaliteit (weg, binnenvaart, spoor) deelnemen aan de prijs. De prijs wordt uitgereikt aan een thesis met een hoge wetenschappelijke waarde. Rekening houdend met de visie van Dennie Lockefeer houdt de commissie bij de beoordeling ook rekening met de maatschappelijke en economische relevantie van de studie.