De leerstoel Dennie Lockefeer is het resultaat van een unieke crowdfunding door de industrie ter nagedachtenis van de heer Dennie Lockefeer. De leerstoel werkt rond het onderwerp "toekomstvisie voor de binnenvaart". Daartoe financiert de leerstoel Dennie Lockefeer één beurs aan iemand van de sector voor de Antwerpse Binnenvaartschool. 

Kandidaten kunnen solliciteren door een e-mail te sturen naar Katelyn Tahaney, jonge onderzoeker van de leerstoel Dennie Lockefeer (Katelyn.Tahaney@uantwerpen.be). Kandidaten wordt gevraagd om een motivatiebrief en CV te sturen. De motivatiebrief moet vóór 1 april 2024 ontvangen zijn om in aanmerking te komen.

AINS beurs winnaars

De winnaar van de beurs voor AINS 2024 (22 - 26 april) is Denise Beil.

De winnaars van de beurzen voor AINS 2022 (25 - 29 april) zijn Ruben Loomans en Camilla Domenighini.

De winnaars van de beurzen voor AINS 2020 (25 - 29 mei) zijn Griet Van Der Vurst en Gwenny Noterdaeme.

Voor meer informatie: kijk op de LinkedIn-pagina van de Leerstoel Dennie Lockefeer.