Dennie Lockefeer is en was binnen de havengemeenschap en in het bijzonder in de wereld van de binnenscheepvaart erg gewaardeerd voor zijn inzichten en expertise. Zo werkte hij vaak samen met Port of Antwerp, de Vlaamse Regering, Universiteit Antwerpen en zoveel andere instellingen. Hij werd vaak geconsulteerd door academici en werd veelvuldig gevraagd om zijn kennis te delen met studenten en professoren.

Onder impuls van professor Christa Sys ontstond het idee om een leerstoel op te richten: “Ik lanceerde een oproep om ter nagedachtenis van Dennie een leerstoel voor fundamenteel onderzoek op te richten aan de Universiteit Antwerpen inzake intermodaal vervoer. Daar werd binnen en buiten de havengemeenschap meteen gevolg aan gegeven. Op die manier blijft Dennie terecht voortbestaan en wordt hem de eer toebedeeld waar hij alle recht op heeft. Iets waar hij, maar zeker ook zijn echtgenote Bernadette en zijn drie dochters Kyra, Naomi en Eline enorm trots op zullen zijn.”

Prof. Christa Sys fungeert samen met Prof. Thierry Vanelslander als promotor van de “Leerstoel Dennie Lockefeer”.

Verlenging Leerstoel Dennie Lockefeer 2022

UAntwerpen en partners werken ook in de toekomst verder rond de binnenvaart

Leerstoel Dennie Lockefeer wordt met twee jaar verlengd

Al drie jaar werkt UAntwerpen samen met partners uit de maritieme sector voor de ‘Leerstoel Dennie Lockefeer’, die inzet op onderzoek, onderwijs en dienstverlening op het vlak van de binnenvaart. 33 bedrijven, organisaties en particulieren engageerden zich om bij te dragen aan de leerstoel. Die wordt nu met twee jaar verlengd.

De Leerstoel Dennie Lockefeer werd in 2019 opgericht binnen de schoot van het Universiteitsfonds Antwerpen, nadat Dennie Lockefeer, een klinkende naam in de maritieme sector met een groot hart voor de binnenvaart, op 42-jarige leeftijd overleed. Het doel van de leerstoel was om kennis over maritieme logistiek te blijven delen en aan toekomstgerichte oplossingen te werken om onze binnenvaart binnen te loodsen in een klimaat van innovatie, research en verdere ontwikkeling.

Ondanks de uitdagingen die corona met zich meebracht, is de leerstoel daar anno 2022 in geslaagd. “De leerstoel financierde onder meer het werk van drie jonge onderzoekers, reikte drie scriptieprijzen uit aan 5 laureaten, maakte vier beurzen voor de Antwerp Inland Navigation School mogelijk en zorgde naast de inauguratie voor twee lezingen, een webinar, een boekvoorstelling, artikels in kranten en magazines en communicatie over de binnenvaart”, blikt leerstoelhouder Katrien Storms terug. De leerstoel bereikte op die manier niet louter de lokale havengemeenschap, maar een breed internationaal publiek.

Waardevolle inzichten

Voor de komende twee jaar engageerde Van Moer Logistics, waar Dennie werkzaam was, zich als gouden partner. “De inzichten, resultaten en oplossingen die de leerstoel aanreikt, zijn voor ons allen waardevol om onze toekomst verder succesvol uit te bouwen. Op die manier doen we de nagedachtenis aan Dennie alle eer aan. Zo geven we vandaag om Dennie en tegelijk ook om morgen”, aldus Jo Van Moer, CEO van Van Moer Logistics.

Uniek moment om in te stappen!

Heeft u interesse om de leerstoel Dennie Lockefeer te steunen in een van de drie formules en actief bij te dragen aan de toekomst van de binnenvaart? Dan kunt u een afspraak maken bij leerstoelhouder Katrien Storms via katrien.storms@uantwerpen.be

Inauguratie Leerstoel Dennie Lockefeer

Brief Jo Van Moer 2019

Op 11  januari jl. overleed op amper 42-jarige leeftijd onze dierbare collega en sterkhouder binnen het directiecomité Dennie Lockefeer. Het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren.

Dennie zijn opmerkelijke carrière ging van start toen hij afstudeerde bij de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Als kapitein ter lange omvaart van gastankers bij Exmar bevoer hij de wilde wateren waarna hij vervolgens een nieuwe uitdaging vond bij Cobelfret. Alles kwam pas echt in een stroomversnelling toen Dennie aan boord ging bij DP World, waar hij in acht jaar tijd een indrukwekkend traject afrondde. Hij werd onder andere opgenomen in het GOLD Assignee Program in Dubai en eindigde zijn carrière bij DP World Intermodal als General Manager. In de zomer van 2013 zette Dennie voet aan wal bij Van Moer Logistics als Chief Commercial Officer. Hij speelde een erg belangrijke rol in de groei van ons bedrijf. In 2018 gaf hij de fakkel van CCO door en vervulde hij zijn roeping als Managing Director Port & Intermodal Logistics. Daarbuiten was hij ook medeoprichter van Euroshipping en zetelde Dennie in de raad van bestuur van Port+ en in de adviesraad van het VIL.

Dennie was in de havengemeenschap en in het bijzonder in de wereld van de binnenscheepvaart erg gewaardeerd voor zijn inzichten en expertise. Zo werkte hij vaak samen met de Port of Antwerp, de Vlaamse Regering, Universiteit Antwerpen en zoveel andere instellingen. Hij werd vaak geconsulteerd door academici en werd veelvuldig gevraagd om zijn kennis te delen met studenten en professoren. Het was dan ook professor Christa Sys die een oproep lanceerde om ter nagedachtenis van Dennie een leerstoel voor fundamenteel onderzoek inzake intermodaal vervoer met zijn naam op te richten aan de universiteit van Antwerpen. Op die manier blijft Dennie terecht voortbestaan en wordt hem de eer toebedeeld waar hij alle recht op heeft. Iets waar hij, maar zeker ook zijn echtgenote Bernadette, zijn drie prinsesjes Kyra, Naomi en Eline, enorm trots op zullen zijn.

Geef vandaag om morgen