“Zonder elkaar te vertrouwen is het leven bijna onmogelijk”, schrijft Luk Bouckaert in Een economie van het vertrouwen, het nieuwe themacahier van de leerstoel Economie van de Hoop en Streven Vrijplaats. Bouckaert gaat verder: “ook onze beroepsactiviteiten steunen voor een deel op relaties van wederzijds vertrouwen.” Iedereen beseft het wel, vertrouwen is ook de smeerolie van onze economie.

Zonder het vertrouwen van de klant in het bedrijf bij zijn aankoop, zonder het vertrouwen in je baas, zonder het vertrouwen in ons geld, werkt de economie niet. En toch is een gezonde portie wantrouwen vaak ook onmisbaar. Hoe kunnen we een balans tussen vertrouwen en wantrouwen garanderen in de economie? Wat leert de geschiedenis ons over het belang van vertrouwen in economie? Wat zijn vandaag de bouwstenen voor een economie van het vertrouwen? Waarop dient gelet om vertrouwen in een digitale economie mogelijk te maken? Op welke manier roept ook de klimaatverandering ons op tot vertrouwen?

Ontdek het in het nieuwe themacahier met bijdragen van onder andere:

  • Onora O'Neill
  • Hugh Desmond
  • Inge Jonckheere
  • Dirk Holemans
  • Jaap Tielbeke
  • en vele andere sterke auteurs en jonge studenten.

Waar vind ik het themanummer?

Het themanummer verscheen op 8 december 2022 bij Trends Magazine. Heb je dit themanummer niet in je bezit? Geen nood. Je kan het hieronder ook online vinden.

Wens je een papieren exemplaar om wille van onderwijs- of onderzoeksdoeleinden? We hebben er nog een aantal in reserve liggen, contacteer de leerstoel via mail op brecht.daneels@uantwerpen.be


Download het cahier nu!