Economie van de hoop

Ontdek ons derde themacahier

Waarom een Economie van de Hoop om vertrouwen vraagt

Het is winter. Aan het einde van de zomer liet de Belgische premier weten dat we ons moeten voorbereiden op een moeilijke winter en zelfs op meerdere moeilijke winters. Ondanks schommelingen zullen hoge elektriciteits- en gasprijzen wellicht niet onmiddellijk de wereld uit zijn. De klimaatcrisis maakte ons de voorbije zomer opnieuw duidelijk dat er na lastige winters ook weer zorgwekkende zomers aankomen. Hoe kunnen we vanuit een Leerstoel met de naam Economie van de Hoop ingaan op deze uitdagingen? En bijvoorbeeld ook met jonge mensen  nadenken over een economie die hoop uitstraalt voor de mens en het klimaat. Maar hoe kunnen we vermijden dat we al te snel tekens menen te zien van een economische transitie die een nieuwe lente voor onze samenleving zou aankondigen?

Lessenpakket Kies voor Hoop

Zet het nieuwe schooljaar goed in met het lessenpakket  Kies voor hoop, een lessenpakket voor het middelbaar onderwijs dat het gedachtegoed waaruit de leerstoel is opgericht, toegankelijk tracht te maken voor scholieren. Sta je in het middelbare onderwijs, of heb je bijzondere interesse voor een hoopvollere economie? Neem een kijkje en download het lessenpakket gratis via de website.

Lessenpaket kies voor hoop campagnebeeld zonder witte lijnen.jpg