Economie van de hoop

De Trends Leerstoel Economie van de Hoop wil werk maken van een sociale, ecologische en zinvolle economie. 

Het realiseren van een optimaler evenwicht tussen economie, technologie, ecologie en maatschappij staat hierbij centraal. 

Op 3 december konden Trends abonnees het themacahier Een economie van de hoop bij hun wekelijkse magazine vinden. Ontdek het op onze website.