Economie van de hoop

Waarom een Economie van de Hoop om vertrouwen vraagt

Op het einde van de zomer liet de premier weten dat we ons moeten voorbereiden op diverse moeilijke winters. We hebben te doen met absurd hoge elektriciteits- en gasprijzen die alleen al gezien de mogelijks verschillende komende jaren Koude Oorlog, niet onmiddellijk de wereld uit zullen zijn. De klimaatcrisis maakte ons de voorbije zomer ook opnieuw duidelijk dat na komende lastige winters ook weer penibele zomers kunnen aankomen. Nu de temperaturen in de herfst weer zakken, worden we meer dan ooit uitgenodigd met een fris hoofd stil te staan bij wat ons te doen staat. Hoe kunnen we vanuit een Leerstoel met de naam Economie van de Hoop ingaan op de diverse uitdagingen van deze tijd? Hoe kunnen we vermijden al te snel te beweren dat we ondanks dit alles toch tekens zien van een transitie van de economie die een nieuwe lente aankondigt voor onze samenleving?

Een economie van de hoop voor mens en aarde


Op 10 november stellen we met “Een economie van de hoop voor mens en aarde” een nieuwe webinar voor met als thema ‘zorg voor de planeet’. Daarvoor slaan de Leerstoel Economie van de Hoop, Broederlijk Delen en UCSIA de handen in elkaar.

In het verlengde van de voorbije webinarreeksen over Kate Raworths Donuteconomie duiken we ditmaal in het werk van klimaatwetenschapster Katharine Hayhoe.  Met haar boek Hoop voor de aarde biedt zij weerwerk tegen het doemdenken dat het klimaatthema beheerst. Ze doet dit vanuit een originele insteek: als we een catastrofe willen afwenden, moeten we ons beeld van de wereld bijschaven. Met onder andere ook Guy Vanheeswijck, Martha Claeys en Wies Willems.

Tijd voor een U-bocht in zorg en samenleving? 6, 13 en 20 oktober

Zorg, economie en samenleving zijn in crisis.  ‘Antwoorden’ in de vorm van beleid en regelgeving worden vaak aangevoeld als symptoombestrijding die de onderliggende moeilijkheden niet lijken aan te pakken. We voelen ons hierdoor vaak overgeleverd aan systemen die als niet ziend, niet horend en niet begrijpend ervaren worden. C. Otto Scharmer, senior docent aan het Massachusetts Institute of Technology en grondlegger van het Presencing Institute, publiceerde in 2009 ‘Theory U’, een boek dat in 2013 een vervolg kreeg met ‘Leiden vanuit de toekomst’ en uitmondde in een pleidooi voor transformatie van een aantal instituten (waaronder regering, scholen, bedrijven NGO’s, banken én gezondheidszorg). Hiervoor moeten we onze aandacht ombuigen en leren kijken wat er zich vanuit de toekomst aandient.

Samen met de sprekers in deze reeks, zoeken we uit wat dit zeer concreet voor de (eigen) sectoren, zorg en economie, vandaag kan betekenen. Meer info en inschrijvingen via de website van Sociopolis.

Lessenpakket Kies voor Hoop

Zet het nieuwe schooljaar goed in met het lessenpakket  Kies voor hoop, een lessenpakket voor het middelbaar onderwijs dat het gedachtegoed waaruit de leerstoel is opgericht, toegankelijk tracht te maken voor scholieren. Sta je in het middelbare onderwijs, of heb je bijzondere interesse voor een hoopvollere economie? Neem een kijkje en download het lessenpakket gratis via de website.

Lessenpaket kies voor hoop campagnebeeld zonder witte lijnen.jpg

Ontdek ons tweede themacahier

Meer dan genoeg. Een florerende economie van de matigheid