Economie van de hoop


De Trends Leerstoel Economie van de Hoop wil werk maken van een sociale, ecologische en zinvolle economie. 

Het realiseren van een optimaler evenwicht tussen economie, technologie, ecologie en maatschappij staat hierbij centraal. 

In november organiseerden we samen met UCSIA en de Gemeenschapseconomie twee Economy of Francesco Prequels.

Ontdek het interview met Hendrik Opdebeeck (Leerstoeloprichter) in Tertio: Hoop groeit uit worsteling met het negatieve