Economie van de hoop

Herbekijk: Hoe zorgt hoopvol leiderschap voor een meerwaarde in mijn onderneming?

Op 26 mei schetsten we het belang van een hoopvol en ethisch klimaat binnen een organisatie. Want de enorme winst die door hoopvol leiderschap kan worden gecreëerd, is niet enkel op politiek vlak te vinden. Ook in de economie en het bedrijfsleven speelt hoopvol leiderschap een cruciale rol. 

Steven van den Heuvel (ILSE), academisch expert inzake ethisch leiderschap,schetste het belang van een hoopvol en ethisch klimaat binnen een organisatie. Om de brug te slaan tussen de theorie en de onderneming lieten we Bart De Smet aan het woord, vandaag voorzitter van Ageas en hiervoor CEO van deze Belgische verzekeraar. Na een respons van student-ondernemer Anthony Longo was er ruimte voor debat. Ingrid Verduyn van Waw jobs modereerde.

Herbekijken en meer informatie

Herbekijk: Is hoopvol leiderschap een meerwaarde voor de onderneming?

De Donuteconomie van de hoop: een revolutie? Een webinarreeks

In een reeks van 3 webinars lieten de Leerstoel Economie van de Hoop, Broederlijk Delen en UCSIA zich inspireren door de documentaire ‘De 25%-revolutie’ . Op 22 & 29 april bespraken we de grondstoffen- en voedselproblematiek als voorbeelden van hoe economie en hoop samen kunnen gaan. Op 6 mei werd duidelijk hoe de Donuteconomie aldus een stille revolutie betekent. Herbekijken kan je hier

Herbekijk de Donuteconomie: een 25%-revolutie?

Met o.a. Brent Bleys & Dirk van der Roost

Lessenpakket Kies voor Hoop

De Leerstoel Economie van de Hoop ontwikkelde in samenwerking met UCSIA en het SPES-forum Kies voor hoop, een lessenpakket voor het middelbaar onderwijs dat het gedachtegoed waaruit de leerstoel is opgericht, toegankelijk tracht te maken voor scholieren. Sta je in het middelbare onderwijs, of heb je bijzondere interesse voor een hoopvollere economie? Neem een kijkje en download het lessenpakket gratis via de website.

Lessenpaket kies voor hoop campagnebeeld zonder witte lijnen.jpg