Economie van de hoop

'Hoop is de bereidheid om actie te ondernemen'

Uit Trends van 06/01/2022

De wereld bevindt zich in een kritieke situatie, weet de internationaal gelauwerde Britse biologe en natuuractiviste Jane Goodall. Toch gelooft ze dat de mens het tij alsnog kan keren. "Als we het samen doen, en allemaal ons steentje bijdragen, iedereen, dan kunnen we manieren vinden om de klimaatverandering tegen te gaan en diersoorten voor uitsterven te behoeden."

JANE GOODALL "Er is verandering. Alleen is de vraag of ze snel genoeg gaat."

Ontdek ons tweede themacahier

Meer dan genoeg. Een florerende economie van de matigheid

De uitdaging van een Donuteconomie


Met de webinarreeks “De uitdaging van een donuteconomie. Van een autonome markt naar een ingebedde economie” stellen de Leerstoel Economie van de Hoop, Broederlijk Delen en UCSIA, in samenwerking met De Transformisten, drie webinars voor, waarin we ons verdiepen in de rollen van de markt, de gemeenschapseconomie en de staat.  We analyseren eerst de grenzen van een autonome markt, om daarna de gemeenschapseconomie als aanvulling en alternatief te onderzoeken. In het laatste synthesewebinar gaan we na welke nieuwe verhouding tussen de markt en de staat tot stand kan komen om de uitdaging van een donuteconomie te helpen realiseren.

Doorheen drie donderdagavonden – 9 & 16 december 2021 en 20 januari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur – laten we vernieuwende ondernemers/politici, sprekers uit het middenveld, academici van verschillende universiteiten en studenten aan het woord. We ruimen tijd voor u om actief aan de dialoog deel te nemen.

Kan een vernieuwde relatie tussen de markt, stakeholders en de overheid tot stand komen? Wat is dat dan precies, een ingebedde economie? En hoe biedt precies de gemeenschapseconomie een valabel alternatief? Ontdek het samen met ons in de volgende drie webinars waarvoor je ook afzonderlijk kan registreren.

Meer informatie en programma's op onze gezamelijke webpagina.

Tijd voor de mens in zorg en economie Seminariereeks 2021-2022

Afbeelding van een klok


Op telkens 3 donderdagavonden in oktober 2021 en maart 2022 stellen de Trends Leerstoel Economie van de Hoop, Sociopolis en UCSIA 'Tijd voor de mens in zorg en economie’ voor. In deze seminariereeks zullen we ingaan op de vraag hoe we in de zorg alsook in het bedrijfsleven de balans kunnen bewaren tussen twee verschillende vormen van tijdsbeleving: namelijk de efficiënte tijd en de zinvolle tijd. We stellen vast dat deze balans, tussen actie en bezinning, vandaag grondig verstoord is en bieden concrete oplossingen aan.


Op zoek naar meer informatie over de toekomstige webinars of wens je de afgelopen events te herbekijken? Neem een kijkje op onze website.​

Lessenpakket Kies voor Hoop

Zet het nieuwe schooljaar goed in met het lessenpakket  Kies voor hoop, een lessenpakket voor het middelbaar onderwijs dat het gedachtegoed waaruit de leerstoel is opgericht, toegankelijk tracht te maken voor scholieren. Sta je in het middelbare onderwijs, of heb je bijzondere interesse voor een hoopvollere economie? Neem een kijkje en download het lessenpakket gratis via de website.

Lessenpaket kies voor hoop campagnebeeld zonder witte lijnen.jpg