Basiswerken binnen de leerstoel

  • Hendrik Opdebeeck, Zingeving in economie. Een utopie? (Pelckmans Pro, 2016)
  • Hendrik Opdebeeck, Zingeving in technologie. Een fobie? (Pelckmans Pro, 2017)
  • Hendrik Opdebeeck, Zingeving in ecologie. Een Elegie? (Pelckmans Pro, 2019)
  • Luk Bouckaert, Kies voor hoop. Hoe spiritualiteit de economie kan veranderen. (Garant, 2017)
  • Luk Bouckaert, Ecopersonalisme. Een perspectief. (Halewijn, 2021)

Themacahiers

Opinies

Warm aanbevolen lectuur

Achtergrondliteratuur

Achtergrondliteratuur in verband met zingeving in economie

H.Achterhuis (1988), Het Rijk van de Schaarste, Ambo, Baarn

A.Amin (2009), The Social Economy, International Perspectives on Economic Solidarity,  Zed Books Ltd., London

D.Ariely, E.Kamenica & D.Prelec (2008), Man’s Search for Meaning: the Case of Legos. Journal of Economic Behavior and Organisation, 67, p. 671-677

Ch.Arnsperger (2013), Small is Beautiful: But is it Responsible? A Critical Reappraisal of E.F.Schumacher’s Contribution to Ecological Economics and Political Ecology, in H.Opdebeeck (2013), Responsible Economics, E.F.Schumacher and his Legacy for the 21st Century, Peter Lang, Oxford, p. 127-150

D.Barrez (2014), Coöperaties, Hoe heroveren we de economie?, Epo, Antwerpen

M.Becker (2001), Economie & Ethiek in Dialoog, Van Gorcum, Assen

L.Bouckaert, H.Opdebeeck en L.Zsolnai (2008), Frugality: Rebalancing Material and Spiritual Values in Economic Life, Peter Lang, Oxford

M.Buber (1972), Paden in Utopia, Bijleveld, Utrecht

M.Desmet (2013), Bruto Nationaal Geluk, Bhutan inspireert de wereld, Lannoo, Tielt

J. De Visscher, H. Opdebeeck en J. Van Gerwen (1995), Het probleem van de grondslagen van de moraal, Kok Agora, Kampen

D.Deweer (2013), The political theory of personalism: Maritain and Mounier on

personhood and citizenship, International Journal of Philosophy and Theology, Vol.74, N°2, p.108-126

P.Dumouchel (1979), “l’Ambivalence de la rareté” in Dupuy, J.P. en Dumouchel, P., L’Enfer des Choses, René Girard et la logique de l’économie, Seuil, Paris,  p. 137-254

L.Ferry (2006), Apprendre à vivre, Plon, Paris

J.Geurtz (2013), Verslaafd aan denken, De weg naar verlichting en levensgeluk, Ambo, Amsterdam

R.Girard (1978), Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, Paris

E.Hauttekeete (2009),  Onder de bodhiboom, Het boeddhisme in zijn historische context, Kunchab, Brussel

D.Holemans (2015), De ecologische missing link van Piketty. Een ecologische kritiek van

Het Kapitaal van de 21ste Eeuw, in  Oikos 73, 2/2015, p. 31-43

A.Hurst (2014), The Purpose Economy, Elevate, Boise

I.Illich (2014), De rivieren ten noorden van de toekomst. Laatste gesprekken over religie en samenleving met David Cayley, Pelckmans-Klement, Kalmthout

T.Jackson (2009), Prosperity Without Growth, Economics for a Finite Planet, Earthscan/Routledge, London and New York

K.Jaspers (1960), Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus. De maatgevende mensen, Bijleveld, Utrecht

N.Karlsson, G.Loewenstein, & J.McCafferty (2004), The Economics of Meaning, Nordic Journal of Political Economy, 30(1), p. 61-75

A.Kenis en M.Lievens (2016), De mythe van de groene economie, Epo, Berchem

K.Klomp (2016), Handboek Betekenisvol Ondernemen, Atlas-Contact, Amsterdam

E.Levinas (1986), Socialité et Argent, Belgische Spaarbankenvereniging, Antwerpen

A.Macintyre (1981), After virtue, A study in moral theory, Duckworth, London

J.Maritain (1936), Humanisme intégral, Aubier, Paris

Th.Morus (2014), Utopia, Polak & Van Gennep, Amsterdam

G.Noels (2013), Econoshock 2.0.. Van Industriële revolutie naar duurzaamheidsrevolutie, Lannoo, Tielt

M.Nussbaum (2010), Not for Profit, Why Democracy needs the Humanities, Princeton University Press, Princeton, N.J.

H.Parret (1989), In alle redelijkheid, Standpunten over het denken, spreken en handelen van de redelijke mens, Boom, Meppel

G. Pauli (2014), Blauwe Economie, Nieuw Amsterdam, Amsterdam

Th.Pikettty (2014), Kapitaal in de 21ste eeuw, De Bezige Bij, Amsterdam

Provisional Findings of 2015 GNH Survey (2015), Centre for Bhutan Studies & GNH, Research, Thimphu (ISBN 978-99936-14-80-8).

R.Scruton (2015), Eindeloos verlangen naar het heilige, AUP, Amsterdam

T.Sedlacek (2011), Economics of good and evil: the quest for economic meaning from Gilgamesh to Wall Street, Oxford University Press, Oxford

H.Shaughnessy (2015), Shift, a Users Guide to the New Economy, The Disruption House, London

R.Tawney (1938), Religion and the rise of capitalism. A historical study, Pelican, Harmondsworth

P.Tillich (1955), De moed om te zijn: over de menselijke persoonlijkheid en de zin van het bestaan, Bijleveld, Utrecht

L. Van Bladel (1980), Geweld, religie en christendom, in Streven, oktober 1980, p.10-26

K.Van Isacker (1970), Het land van de dwazen, Nederlandse Boekhandel, Antwerpen 

Ph.Van Parijs (1991), Qu’est-ce-qu’une société juste? Introduction à la pratique de la philosophie politique, Seuil, Paris

Achtergrondliteratuur in verband met zingeving in ecologie

Abicht, L. en Opdebeeck, H. (2018), Zin in Filosofie, Leuven: Acco.

Alma, H. (2018), De kunst van samenleven, Een pleidooi voor een pluralistisch humanisme, Brusel: VUBPress.

Armstrong, K. (2018), Compassie, Amsterdam: De Bezige Bij.

Bakker, J.-H. (2015), In stilte, Een filosofie van de afzondering, Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Altlas Contact.

Blom, Ph. (2017), Wat op het spel staat, Amsterdam: De Bezige Bij.

Bouckaert, L. en Bouckaert, G. (red.) (1992), Metafysiek en engagement. Een personalistische visie op gemeenschap en economie, Leuven: Acco.

Boussemaere, P. (2018),Tien klimaatacties die werken, Antwerpen :Standaard Uitgeverij.

Brown,. (2017), Buddhist Economics, New York: Bloomsbury Press.

Buijs G. (2019), Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde, Amsterdam: Boom.

Compernolle, Th. (2014), Ontketen je brein, Tielt:Lannoo. 

De Blot, P. (2018), Duurzaam zakendoen door liefde voor de natuur, Een gesprek met Teilhard de Chardin,  Breukelen: Nyenrode Academic Press.

De Dijn, H. (2017), Drie vormen van weten. Over ethiek, wetenschap en moraalfilosofie, Kalmthout: Polis.

De Geus, M. (2015), Filosofie van de eenvoud, Vereenvoudiging en matiging als verrijking van het bestaan, Utrecht:Uitgeverij Jan van Arkel.

de Waal, F. (2019), Mama’s laatste omhelzing, Amsterdam: Atlas Contact.

Elchardus, M. (2015), Voorbij het Narratief van Neergang, Lannoo:2015

Elkington, J. (1994), Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Canberra: Capstone

Ferry, L. en Gauchet, M. (2005), Religie na de religie. Kampen: Klement.

Ferry, L. (2007), Beginnen met filosofie, Amsterdam: Arbeiderspers

Ferry, L. (2010), Over de liefde, Een filosofie voor de eenentwintigste eeuw, Amsterdam: Arbeiderspers

Gescinska, A. (2012), De verovering van de vrijheid, Lemniscaat

Groot, G. en Vanheeswijck, G. (2018), Charles Taylor, Utrecht: Uitgeverij Klement.

Hannes, T. (2018), Een kleine meditatiegids, Antwerpen: Polis 

Harari, Y. (2017), Homo Deus, Amsterdam:Thomas Rap

Harris, P. (2003), De stille revolutie, Gent: Carmelitana.

Harris, S. (2014), Het huidige moment, Spiritualiteit zonder religie, Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Harmsen, G. (1974), Natuur, geschiedenis, filosofie, Nijmegen: SUN

Hertzberger, R. (2019), Het grote niets, Waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap, Amsterdam:Prometheus

Jensen, S. (2015), Go East, Amsterdam: Ambo-Anthos

Kenis, A. en Lievens, M. (2016), De mythe van de groene Economie.Berchem: Epo.

Kingsnorth, P. (2017), Confessions of a recovering environmentalist, London: Faber&Faber

Krznaric, R. (2015), Empathie, Utrecht:Ten Have

Laloux,F. (2015), Reinventing organizations, Tielt: LannooCampus.

Lassalle, E. (1981), Zen-meditatie, Ontmoeting tussen zen en christendom, Baarn: Ambo.

Lathouwers, T., Ramaker, L. en Bor, J. (2010), De moed tot het onmogelijke, Kierkegaard en Zen, Geraardsbergen: Milinda Uitgevers

Latour, B. (2018), Waar kunnen we landen?, Berchem: Epo.

Laureys, S (2019), Het no-nonsense meditatieboek, Gent: Borgerhoff&Lamberigts

Levinas,E.(1969), Het menselijk gelaat,  Baarn: Ambo

Linssen, J. (2019), Hebzucht, Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid, Groningen: Uitgeverij Vantilt.

Lopez, B. (2019), Horizon, Antwerpen: Vintage.

Loy, D. (2019), Ecodharma, Buddhist teachings for the Precipice, Somerville:Wisdom Publications.

MacIntyre, A. (1984), After Virtue,  Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Madsbjerg, Chr. (2017), Sensemaking, What makes human intelligence essential in the age of the algorithm, London:Little, Brown.

Marcuse, H. (1955), Eros en Beschaving

Maritain, J. (1936), Humanisme Intégral. Paris: Aubier.

Marx,K. en Engels, F., De Duitse ideologie. Deel 1: Feuerbach, Nijmegen, 1972

Marx,K. ,Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie, Berlin, 1953.

Marx, K. en Engels, F., Werke (MEW) , Berlin, 1957

Monbiot, G. (2018), Uit de puinhopen, Een nieuwe politiek in een tijd van crisis, Amsterdam: Lemniscaat

Moor, R. (2019), Over paden, een ontdekkingstocht, Amsterdam:Ten Have

Mortensen, J. (2014), The Common Good, An Introduction to Personalism, Frederiksvaerk : Boedal.

Morton, Th. (2018), Duistere ecologie, Amsterdam:Boom

Morton, Th. (2018a), Ecologisch wezen, Amsterdam:Ten Have

Morton, Th. (2018b), “Hou op met treuren over de ijsbeer”, in Filosofie Magazine, mei 2018, p. 50-57.

Norgaard, J. (2014), The Common Good. An Introduction to Personalism, Frederiksvaerk: Boedal Publishing.

Parret, H. (1989), In alle redelijkheid, Standpunten over het denken, spreken en handelen van de redelijke mens, Boom, Meppel

Pelt, J.-M, (2009), La raison du plus faible, Paris: Fayard.

Peperzak, A. (1990), Zoeken naar zin, Kampen: Kok Agora.

Raworth, K. (2017), Donut Economie, Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Ricard, M. (2015), Altruïsme, De kracht van compassie, Utrecht: Ten Have.

Rizvi, A. (2018),  De atheïstische moslim, Een weg van geloof naar rede, Amsterdam : Nieuw Amsterdam.

Sartre, J.P. (2004), Wat blijft is de hoop, Kampen: Klement.

Schaubroeck, K. en Nys, Th. (red.) (2011), Vrijheid, noodzaak en liefde, Kapellen: Pelckmans.

Scruton, R. (2012), Groene filosofie, Verstandig nadenken over onze planeet, Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers.

Sedlacek, Th. (2011), Economics of good and evil: the quest for economic meaning from Gilgamesh to Wall Street. Oxford: The Royer Lectures.

Skolimowski, H. (1985), Ecofilosofie, Schets van een nieuwe manier van leven: Nijmegen: Markant.

Smith, E. (2017), De kracht van betekenis, Hoe zin te geven aan je leven, Utrecht: Ten Have.

Solnit, R. (2007), Optimisme, Amsterdam:Cossee.

Swinnen, L. (2018), Waarom wij vreemd gaan en parachute springen, Antwerpen: Van Halewyck.

Taylor, Ch. (2016), Een seculiere tijd, Rotterdam: Lemniscaat.

ten Bos, R. (2017), Dwalen in het antropoceen, Amsterdam: Boom.

ten Bos, R. (2019), Extinctie, Amsterdam: Boom.

ten Bos, R. (2014, Water, Een geofilosofische geschiedenis,Amsterdam:Boom.

Thoreau, H. (2018), Wandelen, Op zoek naar de verloren natuur, Groningen: Historische Uitgeverij.

Thys, W. (1989), De deugd weer in het midden, Kapellen: Pelckmans.

Toulmin, St. (1992), Cosmopolis, The hidden Agenda of Modernity, Chicago: The University of Chicago Press

Toulmin, St. (2001), Terug naar de rede, Kapellen: Pelckmans.

Underwood, L. (2008), “Compassionate Love: A framework for research”, in Fehr, B., Sprecher, S. & Underwood, L. (Eds.), The Science of Compassionate Love, Malden: Wiley-Blackwell.

Van Isacker, K. (1980), Het land van de dwazen, Kapellen: De Nederlandse Boekhandel.

van Tongeren, P. (2008), Deugdelijk leven, SUN, Amsterdam

van Tongeren, P. (2019), Deugdenethiek helpt een beter mens te worden, in Tertio, 20ste jaargang, 3 juli, nr. 1.012-1.013, p. 8-11.

Venmans, P. (2005), De ontdekking van de wereld, Amsterdam: Atlas.

Verbeeck, Ph. (2007), Het Taoïstisch denken van Lao Tzu, Het boek van de Tao, Leuven: Acco.

Verbeek, P.-P. (2011), De grens van de mens, Rotterdam: Lemniscaat.

Verbrugge, A. (2004) De vraag naar de deugd in een tijd van onbehagen, in Wapenveld, Jaargang 54nummer 4, p. 4–12.

Vermeersch, E. (1988), De ogen van de panda, Antwerpen: Houtekiet.

Vromman, S. (2019), Het begin van een andere wereld?, Dendermonde: Het Punt.

Wildiers, M. (1987), Afscheid van Los Alamos, Notities uit het nucleaire tijdvak, Kapellen: Pelckmans.

Zizek, S. (2010), Living in the End Times, New York: Verso Books.

Achtergrondliteratuur in verband met zingeving in technologie

Achterhuis, H. (1988), Het rijk van de schaarste, Ambo, Baarn

Achterhuis, H. (1992), De maat van de techniek, Ambo, Baarn

Achterhuis, H. (1995), De moralisering van apparaten, in Socialisme en Democratie, Jaargang 52 (1), p.3-12.

Achterhuis, H. (1997), Van stoommachine tot cyborg: denken over techniek in de nieuwe wereld,  Ambo, Amsterdam

Achterhuis, H. (2001), American Philosophy of Technology: The Empirical Turn, Bloomington: Indiana University Press

Achterhuis, H. (2002), “De utopie van Peter Sloterdijk: ‘Regels voor het mensenpark’”, in Tijdschrift voor Filosofie, 64°jg., nr.3, p. 451-478

Anand, Y. en Lindley, M. (2007), Gandhi on Providence and Greed, Academia.edu, http://www.academia.edu/303042/Gandhi_on_providence_and_greed

Anckaert, L. (1994), “Heidegger”, in Ethische perspectieven,4, 3, p. 139- 142

Anders, G. (1987), Die Antiquierheit des Menschen. C.H.Beck, München.

Apostel, L. (2013), Atheïstische spiritualiteit, Uitgeverij Aspekt B.V., Soesterberg

Autor, D. en Salomons, A. (2017), Does Productivity Growth Threaten Employment\ Robocalypse Now?, European Central Bank, Frankfurt

Bainbridge, W. (2005), The Transhuman Heresy. Retrieved 2008-01-02.

Baudrillard, J. (1972), Pour une critique de l’économie politique du signe, Gallimard, Paris.

Benjamin, W. (1977), Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Technischen Reproduzierbarkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main

Berlin, I. (2010), Twee opvattingen van vrijheid, Boom, Amsterdam

Borgmann, A.(1984), Technology and the Character of Contemporary Life, University of Chicago Press, Chicago

Borgmann, A. (2005), Review of Peter-Paul Verbeek’s What things do. Notre Dame Philosophical Reviews,

 http://ndpr.nd.edu/news/what-things-do-philosophical-reflections-on-technology-agency-and-design/

Bostrom, N. (2003),” Human Genetic Enhancements: A Transhumanist Perspective”,  in  Journal of Value Inquiry, Vol. 37, No. 4 (2003): p. 493-506.

Bostrom, N. (2005), "A history of transhumanist thought" (PDF). Journal of Evolution and Technology, https://nickbostrom.com/papers/history.pdf.

Bostrom,N.(2005b), “Transhumanist Values”,  Journal of Philosophical Research, 30 (Supplement), pp.3-14

Bouckaert, L., Opdebeeck, H., & Zsolnai, L. (2008), Frugality: Rebalancing Material and Spiritual Values in Economic Life, Peter Lang, Oxord

Brynjolfsson, E. and McAfee, A. (2011), Race Against the Machine, Digital Frontier Press, Massachusetts Institute of Technology, Lexington

Burdett, M. (2011), Transhumanism and Transcendence, Georgetown University Press.

Compernolle, Th.(2014),  BrainChains.Amazon

Decock, S. (2017), Groei of schaarste. De cruciale vraag in tijden van overvloed, Lannoo Campus, Leuven.

De Dijn, H. (2014), Leo Apostel: pionier in atheïstische spiritualiteit, in: Thoth, 65:6, november-december, p. 49-54.

De Dijn, H. (2017), Drie vormen van weten. Over ethiek, wetenschap en moraalfilosofie, Polis, Kalmthout.

De Leus, K. (2017), De winnaarseconomie, Lannoo, Tielt.

de Mul, J. (2014), Kunstmatig van nature, Onderweg naar Homo sapiens 3.0, Lemniscaat, Rotterdam

Dreyfus, H. (1992), Heidegger: a critical reader, XXXXXXX

Eynikel, J., Robot aan het stuur. Over de ethiek van techniek. Lannoo Campus, Leuven, 2017

Ford, M. (2009), The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating Technology and the Economy of the Future, Acculant Publishing

Foucault, M.(1966), Les Mots et les Choses, Gallimard, Paris

Foucault, M. (1976), Histoire de la sexualité 1, Gallimard, Paris

Gehlen, A. (1940), Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Junker und Dünnhaupt, Berlin

Groot, G. (1998), Twee zielen. Gesprekken met hedendaagse filosofen, SUN, Nijmegen

Habermas, J. (2003), The Future of Human Nature, Polity Press, Cambridge

Habermas,J. (2013), “Onze politici lijken radeloos”, in De Standaard, 26 april

Han, B. (2015), Psychopolitik. Neoliberalisme en de nieuwe machtstechnieken, Van Gennep, Amsterdam

Harari, Y. (2017), Homo Deus, Thomas Rap, Amsterdam

Herbrechter, S. (2013), Posthumanism, A Critical Essay, Bloomsbury, London/New York

Heidegger, M. (1927;1986), Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen.

Heidegger, M. (1949), Über den Humanismus, Klosterman, Frankfurt a.M.

Heidegger, M. (1950), “Der Ursprung des Kunstwerkes”, in Holzwege, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main.

Heidegger, M. (1954;1996),  “Die Frage nach der Technik”, in Die Technik und die Kehre, Verlag Günther Neske, Stuttgart.

Heidegger, M. (1959), Gelassenheit, Verlag Günther Neske, Pfullingen.

Heidegger, M. (1976), Nur noch ein Gott kann uns retten, in Der Spiegel 30, Mai, p. 193-219

Hermsen, J. (2014), Kairos. Een nieuwe bevlogenheid, Uitgeverij de Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen.

Hermsen, J. (2017), Melancholie van de onrust, Lemniscaat, Rotterdam

Holemans, D. en Weiler.R. (1994), Gegrepen door techniek, Pelckmans, Kapellen

Hottois, G. (1996), “Staat de technowetenschap buiten de filosofie?”, in Hottois, G. Symbool en techniek, Kok Agora/ Pelckmans, Kampen/Kapellen.

Houellebecq (2015), Soumission, Flammarion, Paris.

Huxley, J. (1957), “Transhumanism”, in New Bottles for New Wine, London: Chatto & Windus, p. 13-17.

Huijer, M. (2013), Discipline,  Boom, Amsterdam

Ihde, D. (2006), “Forty years in the wilderness”, in E.Selinger (ed.), Postphenomenology: a critical companion to Ihde, SUNY Press, New York, p. 267-290.

Ijsseling, S. (1979), Michel Foucault en de strategie van de macht, in Berns, Denken in Parijs, Samsom, Alphen a/d Rijn, p 69-95.

Illich, I. (1981), Shadowwork, Marion Boyars, London.

Illich, I. (1973), Tools for conviviality, Harper&Row, New York

Jaspers, K. (1949), Vom Ursprung und Ziel der Geschichte , Piper, München

Jaspers, K. (1958), Die Atombombe und die Zukunft des Menschen , Piper, München

Kaplan, D. (2009), “What things still don’t do”, in Human Studies, 32(2), p. 229-240.

Kapp, E. (1877; 2015), Grundlinien einer Philosophie der Technik, Felix Mainer Verlag, Hamburg

Kruithof, J. (1956), “Techniek, kunst en maatschappij”, in Socialistische Standpunten,  III, p. 271-281

Lanier, J. (2010), You are not a gadget: a manifesto, Knopf, New York.

Lemaire, T. (2017), Onder dieren. Voor een diervriendelijker wereld, Ambo Anthos, Amsterdam

Lyotard, J.-F.(1988), L'Inhumain : Causeries sur le temps, Galilée, Paris

Medema, S. (2009), The Hesitant Hand: Taming Self-Interest in the History of Economic Ideas. Princeton University Press, Princeton

Main, J. (1989), In de volheid van God, Lannoo, Tielt

Marcuse, H. (1964), One-Dimensional Man,  Beacon, Boston

Moran, D. (2014), What Does Heidegger Mean by the Transcendence of Dasein?, in International Journal of Philosophical Studies, Vol. 22, No. 4, p. 491-514

More, M. (2003), Principles of Extropy, Version 3.11, http://www.extropy.org/principles.htm.

Mitalipov, S. (2013), Human Embryonic Stem Cells Derived by Somatic Cell Nuclear Transfer, Cell, 153(6), p.1228-1238

Onfray, M. (2017), Décadence,Vie et mort du judéo-christianisme, Flammarion, Paris

Ovidius, P. (2009),  Metamorphosen , Athenaeum, Amsterdam

Parkinson, C., & Wheatley, T. (2015).  The repurposed social brain. Trends in Cognitive Sciences, 19, 133-141.

Perquin, N. (2017), Meervoudig afwezig, van Oorschot, Amsterdam 

Putt, S. e.a. (2017), The functional brain networks that underlie Early Stone Age tool manufacture, Nature Human Behaviour, 1(http://www.nature.com/articles/s41562-017-0102).

Reynolds, J. “Pragmatic humanism” in Foucault’s later work, in Canadian Journal of Political Science, Vol. 37, nr. 4, 951-977

Richardson, W. (1981), Only a God Can Save us, in Sheehan,T. (ed.), Heidegger: The Man and the Thinker, Routledge, New York, p. 45-67

Scharff, R. (2013), “Technoscience studies after Heidegger?”, in Scharf, R.& Dusek, V. (ed.), Philosophy of technology: The technological condition. An anthology, Wiley, West Sussex, p. 573-581.

Schnitzler, H. (2014), Het digitale proletariaat, De Bezige Bij, Amsterdam

Schumacher, E.F. (1973), Small is Beautiful, Blond and Briggs, London.

Schumacher, E.F. (1979), Good Work, Jonathan Cape, London.

Schumacher, E.F.(1977), A Guide for the perplexed. Jonathan Cape, London.

Sloterdijk, P. (1999), Regeln für den Menschenpark: ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus, Suhrkamp, Frankfurt am Main.

Sloterdijk, P.(2000), Regels voor het Mensenpark, Kroniek van een debat, Boom, Amsterdam

Sloterdijk, P. (2006), Zorn und Zeit: politisch-psychologischer Versuch, Suhrkamp, Frankfurt am Main

Steinhart, E. (2008), Teilhard de Chardin and Transhumanism, in Journal of Evolution and Technology, Vol. 20,1, p. 1-22

Stiegler, B.(1994), La Technique et le Temps 1, Galilée, Paris

Taylor, Ch.(1991), The Ethics of Authenticity, Harvard University Press, Cambridge/London

ter Borg, M.(2003), Zineconomie. De samenleving van de overtreffende trap, Schiedam, Spectrum.

Toffler, A. (1970), Future Shock, Random House, New York

Toulmin, S.(2001), Terug naar de rede, Pelckmans, Kapellen

Van Bladel L.(1985), Christelijk geloof en maatschappijkritiek, Uitgeverij De Nederlandse Boekhandel, Kapellen.

van den Berg, B. en Keymolen, E., (2013), Techniekfilosofie: het medium is de maat, Wijsgerig Perspectief, 53 (1), p. 8-17. Zie ook: http://www.academia.edu/3133996/Techniekfilosofie_Het_medium_is_de_maat

van Driessche, R. (1991), Historische overzicht van de wijsbegeerte en de ethiek, Garant, Leuven

Van Tente, M., (2014), Vensters op het mysterie, Een pelgrimstocht met Raimon Panikkar, Altiora, Averbode

Verbeek, P.(2000), De daadkracht der dingen (DD), Boom, Amsterdam

Verbeek, P. (2005),  What Things do. Philosophical Reflections on Technology, Agency and Design, Penn State University Press, Pennsylvania.

Verbeek,P.(2009), Filosofie van mens en techniek, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar, Universiteit Twente.

Verbeek, P(2009b), “De estafette”,Wijsgerig perspectief, 49 (1), pp. 46-47

Verbeek, P(2010), Designing the Human Condition, Reflections on Technology and Religion, in ET-Studies 1/1, 39-52

Verbeek, P(2011), De grens van de mens (DG), Lemniscaat, Rotterdam

Verbeek, P.(2014), Op de vleugels van Icarus (OD), Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen, Lemniscaat, Rotterdam

Verbeek, P. en Rosenberger, R.(2015), Postphenomenological Investigations, Essays on Human-Technology Relations, Lexington, Lanham

Vermeersch, E. (2010), De ogen van de panda, Houtekiet, Antwerpen

Versteylen, L., (1980) We hebben ze niet meer alle vijf, Uitgeverij Stil leven, Borghout

Vinge, V. (1993), "The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era", in G. A. Landis, ed., Vision-21: Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of Cyberspace, NASA Publication CP-10129, pp. 11–22

Vleeshouwers, Th. (2016) De politieke dimensie in P.-P. Verbeeks techniekfilosofie. Een kritische dialoog met A. Feenberg, https://academia.edu/33631948

Weier, R. en Holemans, D. (1995), Gegrepen door techniek,Pelckmans, Kapellen

Wolin, R. (1991), The Heidegger Controversy: A Critical Reader, MIT Press, Cambridge

Wolin, R. (2003), Heideggers kinderen. Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas en Herbert Marcuse, Atlas, Amsterdam

Zwier, J.,  Blok, V. en Lemmens, P. (2016), “Phenomenology and the Empirical Turn: a Phenomenological Analysis of  Postphenomenology”, in Philosophy&Technology, Vol. 29, 4, p. 313-333