Lezing en receptie op 17 november 2022, vanaf 18.30 uur
Stadscampus Universiteit Antwerpen, lokaal C.204

Het beleidsdebat inzake zinvolheid en vormgeving van centrale toetsen is al twee decennia bijzonder levendig in Vlaanderen. Met de beslissing van de Vlaamse overheid om alle Vlaamse leerlingen vanaf schooljaar 2023-2024 tijdens hun schoolloopbaan vier keer een centrale toets te laten afleggen is dit thema ook opnieuw bijzonder actueel geworden.

In deze lezing neemt  Jan Vanhoof bovenstaande beleidsbeslissing als vertrekpunt en geeft hij zicht op de verscheidene randvoorwaarden die vervuld dienen te zijn om van deze centrale toetsen een kwaliteitsbevorderend vehikel te maken.

Jan Vanhoof verdedigt de stelling dat Vlaanderen met centrale toetsen zonder meer de bestaande kwaliteitsuitdaging niet het hoofd zal kunnen bieden, maar zonder centrale toetsen ook niet. Hij belicht via welke mechanismen centrale toetsen kwaliteitsbevorderend kunnen werken, en op welke manier een ondoordachte inzet van centrale toetsen sluipend onbedoelde neveneffecten kan hebben.

Vanuit buitenlandse ervaringen en lokaal onderzoek naar perspectieven van leraren en schoolleiders wordt de vraag gesteld wat maakt dat feedbackgebruikers centrale toetsen (zoals in Vlaanderen geconcipieerd) al dan niet omarmen, en doen functioneren.