Licht op Groen vormde een voortraject project waarbij de onderzoeksgroep ELIZA samen met de Provincie Antwerpen de leerstoel voorbereidde. Het project Licht op Groen bouwt een brug tussen kennis over natuur en gezondheid en de gezondheidspraktijk.

We hebben hierbij aandacht voor de gezondheidswinst die geboekt kan worden met de natuurlijke oplossingen, zoals bv. herstel van stress, versterking van het immuunsysteem van kinderen of vermindering van de impact van milieuvervuiling of klimaatverandering.

We hebben ook aandacht voor gezondheidsrisico’s in relatie tot natuur, zoals bv. pollenallergie of infectieziekten die overgebracht kunnen worden door teken of muggen. Rond beide invalshoeken wordt steeds meer kennis opgebouwd en verzameld, zoals bv in ‘Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge Review’ (2015) van de Convention on Biological Diversity (CBD) and the World Health Organization (WHO). Eén van de belangrijkste nog voorliggende uitdagingen is het verbinden van kennisontwikkeling en praktische toepassing. In het veld van de gezondheidszorg staat dit nog slechts in de kinderschoenen.

Het project Licht op Groen kadert in een samenwerking tussen de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van de Provincie Antwerpen en de vakgroep Eerstelijns - en Interdisciplinaire zorg van de Universiteit Antwerpen. Er worden initiatieven ontplooid die moeten leiden tot betere verbinding tussen kennis over natuur & gezondheid en gezondheidspraktijk.

Het project Licht op Groen werd afgerond met een symposium. Bekijk hier de talrijke presentaties.

Licht op Groen zoekt samenwerking rond de volgende aandachtspunten

  • Allereerst willen we een inventarisatie maken van kansen en belemmeringen, wensen en bedenkingen rond het integreren van kennis over natuur & gezondheid en de gezondheidspraktijk. Hiertoe doen we interviews met een aantal belangrijke spelers in de gezondheidszorg, natuursector en andere relevante maatschappelijke sectoren.
  • Ten tweede willen we beschikbare datasets ontsluiten om antwoorden te zoeken op vragen die leven rond de banden tussen natuur en gezondheid. Wellicht heeft u bepaalde kennisvragen die hierbij aansluiten en misschien hebt u bepaalde datasets die hierop een antwoord kunnen vinden.
  • Ten derde willen we werken aan een betere vertaling van kennis over natuur & gezondheid naar de gezondheidspraktijk en kunnen we feedback gebruiken over de wijze waarop we dit best vormgeven.
  • Tenslotte willen we concrete samenwerking rond de toepassing van kennis over natuur & gezondheid in de gezondheidspraktijk opzetten en dit ook wetenschappelijk opvolgen. We zoeken hiervoor praktijkvoorbeelden: misschien heeft uw organisatie hiervoor interesse?