Side header image

Master in de productontwikkeling

Van eerste idee tot marktklaar product

Je opleiding

De master in de productontwikkeling wil studenten verder doen groeien in hun interesse, capaciteiten en enthousiasme om nieuwe producten te ontwikkelen voor nieuwe markten. Ze leren dit binnen een dynamische markt, met nieuwe technologieën, in een veranderende samenleving waar mensen nieuwe behoeften ervaren. Ze leren dit ook te onderbouwen en staven door wetenschappelijke inzichten en kennis. De studenten leren zo een innovatieproces creatief te sturen en worden geprikkeld in hunondernemingszin. Zo leren ze methodisch alle fases van een integraalproductontwikkelingsproces te doorlopen. Zo masteren ze de productinnovatie die onze economie en maatschappij de juist vaart en slagkracht geeft: ‘mastering product innovation’. 


 

Je toekomst

Met een master in de productontwikkeling op zak zijn onze studenten hoogopgeleide partners voor bedrijven, openbare besturen of kennisinstellingen die innoverende producten of diensten ontwikkelen. Onze studenten zijn immers vlot inzetbaar opverschillende niveaus binnen organisaties waar ze werken aan vernieuwing: 


  • Als industrieel ontwerper geven ze concreet vorm aan nieuwe producten en diensten 

  • Als productontwikkelaar zijn ze de stuwende kracht achter de innovatieprocessen en nemen ze beslissingen die strategisch zijn voor de producten en het bedrijf
  • Als trendbewuste en marktgevoelige en gebruikersgerichte innovatiespecialistplaatsen ze het juiste product op de juiste markt 

  • Als creatieve ondernemer stampen ze een eigen onderneming of ontwerpbureau uit de grond die groeit door kwaliteiten van hun aanpak en innoverende producten 

  • Als wetenschappelijk onderzoeker voegen ze kennis toe aan het vakgebied van de productontwikkeling.

In de kijker