Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2022 vond dit plaats voor de bachelor en de master in de productontwikkeling.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 27 en 28 mei 2019 bezocht het peerreviewteam de opleiding productontwikkeling en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Productontwikkeling is een interdisciplinaire ontwerpopleiding die studenten opleidt tot bruggenbouwers tussen de domeinen van de humane wetenschappen, de economische of bedrijfswetenschappen en de exacte en technologische wetenschappen. De opleiding zet expliciet in op de circulaire economie als belangrijk duurzaamheidsthema.

Studenten worden via projectonderwijs vertrouwd gemaakt met de praktijk van de productontwikkeling, waarbij de complexiteit stapsgewijs wordt opgebouwd. Hierbij wordt sterk ingezet op gepersonaliseerd onderwijs en een intensieve begeleiding van de studenten. Sterke punten die de opleiding in de toekomst wil vrijwaren door werk te maken van een nog grotere interdisciplinaire samenwerking, zowel binnen de universiteit als daarbuiten.

Om de internationalisering in de opleiding te versterken, gaat de opleiding o.a. haar aanbod aan buitenlandse stages uitbreiden. Ze heeft tevens de ambitie om een volledig Engelstalig semester in te richten in de masteropleiding. Tijdens de International Design Week engageren de studenten zich gedurende een week om, in een internationale setting, zich multidisciplinair te verdiepen in een design gerelateerd thema en te ontwerpen in groep.

Lees het volledige, publieke rapport (pdf - 500kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.