Side header image

Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning

Voorbeeldrooster academiejaar 2017 - 2018 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
23
okt

maandag

8:30 10:30

Statistiek I

groepsindeling (zie blackboard)
Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Statistiek I

groepsindeling (zie blackboard)
Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Statistiek I

groepsindeling (zie blackboard)
Practicum Stadscampus
13:00 16:00

Statistiek I

Hoorcollege Stadscampus
24
okt

dinsdag

8:30 10:30

Architectuurtheorie

Hoorcollege
25
okt

woensdag

8:30 10:30

Statistiek I

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Architectuurtheorie

Hoorcollege
10:30 12:30

Inleiding wetenschappelijk werk

Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Statistiek I

groepsindeling (zie blackboard)
Practicum Stadscampus
14:00 16:00

Statistiek I

groepsindeling (zie blackboard)
Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Statistiek I

groepsindeling - zie blackboard
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
26
okt

donderdag

10:30 12:30

Architectuurtheorie

Hoorcollege
14:00 16:00

Statistiek I

groepsindeling - zie blackboard
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
16:00 18:00

Statistiek I

groepsindeling - zie blackboard
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
18:00 20:00

Statistiek I

Hoorcollege Stadscampus
27
okt

vrijdag

8:30 10:30

Kwalitatieve Onderzoeksmethoden

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Statistiek I

groepsindeling (zie blackboard)
Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Statistiek I

groepsindeling (zie blackboard)
Practicum Stadscampus
13:00 15:00

Statistiek I

groepsindeling - zie blackboard
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.