Jobmogelijkheden

De kans is groot dat je al tijdens je opleiding een aanbieding op zak hebt. Je kan onder meer aan de slag bij overheden (Vlaamse Overheid, provincies, steden en gemeenten), als consultant (stedenbouwkundige studies), als project- en procesmanager bij grote projecten (zoals bijvoorbeeld de Oosterweelverbinding) of na je doctoraat in een academische context. 

Na je opleiding word je stedenbouwkundig ontwerperruimtelijk planner of ruimtelijk procesmanager en ben je onmiddellijk inzetbaar in alle facetten van het dagelijks functioneren van een stad. Je maakt ontwerpvoorstellen voor stedelijke gebieden of open ruimtes.

  • Stedenbouwkundige ontwerpers maken ontwerpvoorstellen voor stedelijke gebieden of open ruimtes. Ze kunnen aan de slag bij studiebureaus als bediende of zelfstandige, en soms ook bij de overheid. Als stedenbouwkundig ontwerper ontwerp je onder andere mee aan nieuwe stadswijken, plannen voor urban farming of woningprojecten. 

  • Als ruimtelijke planner stel je gebiedsvisies op voor grote gebieden. Of je start samen met de buurtbewoners participatie en co-productie op. Ruimtelijke planners ontwikkelen ruimtelijk beleid. Ze vinden werk bij studiebureaus of als ambtenaar bij de overheid. Sommige planners worden stedenbouwkundig ambtenaar bij een gemeente of een provincie en staan daar in voor het ruimtelijk beleid. De toegang tot het beroep van ruimtelijke planner in Vlaanderen wordt geregeld door de codex en de wetgeving ruimtelijke ordening. De masteropleiding voldoet aan de wettelijke criteria. 

  • Ruimtelijke procesmanagers moeten ruimtelijke ontwikkelingsprocessen in goede banen leiden. Ze worden aangesteld voor de uitvoering van complexe ruimtelijke projecten, zoals stedenbouwkundige projecten en regionale plannen en zijn verantwoordelijk voor de realisatie. Ruimtelijke procesmanagers werken zowel bij de overheid als de privésector. Ook als ruimtelijke procesmanager kan je zowel bij de overheid als in de privésector gaan werken. Je leidt dan grotere ruimtelijke ontwikkelingsprocessen in goede banen. Je plant projecten op stedelijk of regionaal niveau en bent verantwoordelijk voor de realisatie ervan.