Side header image

Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning

Jobmogelijkheden

De opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning biedt een academische vorming aan, die studenten voorbereidt op het beroep van stedenbouwkundig ontwerper, ruimtelijk planner of ruimtelijk procesmanager.

Stedenbouwkundige ontwerpers maken ontwerpvoorstellen voor stedelijke gebieden of open ruimtes. Ze kunnen aan de slag bij studiebureaus als bediende of zelfstandige, en soms ook bij de overheid.

Ruimtelijke planners ontwikkelen ruimtelijk beleid. Ze vinden werk bij studiebureaus of als ambtenaar bij de overheid. Sommige planners worden stedenbouwkundig ambtenaar bij een gemeente of een provincie en staan daar in voor het ruimtelijk beleid. De toegang tot het beroep van ruimtelijke planner in Vlaanderen wordt geregeld door de codex en de wetgeving ruimtelijke ordening. De masteropleiding voldoet aan de wettelijke criteria.

Ruimtelijke procesmanagers moeten ruimtelijke ontwikkelingsprocessen in goede banen leiden. Ze worden aangesteld voor de uitvoering van complexe ruimtelijke projecten, zoals stedenbouwkundige projecten en regionale plannen en zijn verantwoordelijk voor de realisatie. Ruimtelijke procesmanagers werken zowel bij de overheid als de privésector.

De opleiding biedt  ook de mogelijkheid voor doctoraatsonderzoeken voor het behalen van een doctoraat in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening. Op dit ogenblik zijn er drie lopende doctoraatsonderzoeken.

Thomas Machiels

Thomas Machiels

"Dankzij mijn masteropleiding ben ik nu als doctoraatsstudent aan de opleiding verbonden"