Schakelprogramma

​Het schakelprogramma is er voor studenten met een professioneel bachelordiploma (van een hogeschool). In het schakelprogramma leer je de opleidings specifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die in jouw vooropleiding niet aan bod kwamen, maar die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in deze master. Niet gemakkelijk, want je krijgt op korte tijd stuk voor stuk belangrijke opleidingsonderdelen te verwerken. Naast een flinke dosis motivatie heb je bovendien een flexibele houding nodig, bijvoorbeeld in het zoeken naar een oplossing voor overlappende lessen of examens (wat we uiteraard wel zo veel mogelijk proberen te vermijden). Als je slaagt voor het schakelprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je toelating om in te schrijven voor de master.

Wat is een schakelprogramma?

Met een professioneel bachelordiploma (van een hogeschool) heb je nooit rechtstreekse toegang tot een academische masteropleiding, maar kan je soms wel instromen via een schakelprogramma.

In het schakelprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het schakelprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.