Kerncompetenties van de bachelor productontwikkeling

In de bacheloropleiding productontwikkeling staan de volgende doelstellingen centraal.

Kerncompetenties

1. De bachelor kan op basis van een analyse van de productcontext een visie op een nieuw te ontwikkelen product opbouwen en de focus, meerwaarde, innovatiegraad en voorwaarden ervan bepalen.

2. De bachelor kan meerdere oplossingen voor een ontwerpprobleem genereren gebruikmakend van creatieve technieken en ontwerpmethoden.

3. De bachelor kan, gebaseerd op een integrale aanpak, innovatieve en geïntegreerde productontwerpen realiseren (zie 8) die voldoen aan de gevraagde focus, meerwaarde en specificaties.

4. De bachelor kan onder begeleiding invulling geven aan een coherent stappenplan voor het ontwerp en de uitvoering van dit stappenplan bewaken.

5. De bachelor kan onder begeleiding wetenschappelijke modellen voor het ontwerpproces selecteren, gebruiken en kan de gemaakte keuzes verantwoorden.

6. De bachelor kan de voor productontwikkeling relevante kennis uit de drie flankerende wetenschappelijke disciplines – de economische, menskundige en technologische - verduidelijken en op een geïntegreerde manier onder begeleiding toepassen in het ontwerp.

7. De bachelor kan, onder begeleiding, om de haalbaarheid van ontwerpresultaten te toetsen, een eenvoudig ontwerpgerelateerd onderzoek (analyse, simulatie en verificatie) opzetten, uitvoeren en er over rapporteren op basis van ontwerpgerelateerde onderzoeksmethodes.

8. De bachelor kan resultaten van wetenschappelijk onderzoek uit flankerende disciplines selecteren, interpreteren en integreren in een productontwerp.

9. De bachelor beschikt over de vaardigheden om te werken in een multidisciplinair team.

10. De bachelor beschikt over vaardigheden om het ontwerp en ontwerpproces te visualiseren en te communiceren naar alle betrokkenen van het productontwikkelingsproces.

11. De bachelor heeft oog voor de veranderende maatschappelijke context in een internationaal perspectief en kan deze duiden en gebruiken in het eigen werk.

12. De bachelor integreert, onder begeleiding, in eigen projectmatig werk de internationale evoluties in de productontwikkeling, waaronder ecologisch ontwerpen.

13. De bachelor kan kritisch reflecteren over het eigen leerproces en dit gepast bijsturen.