Inschrijven en studiegeld voor de bachelor productontwikkeling

Lees de toelatingsvoorwaarden. Mag je starten? Volg de inschrijvingsprocedure van de universiteit.

Studiegeld

Onderstaande bedragen gelden voor het academiejaar 2024-2025

Het studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt en wordt elk jaar geïndexeerd. Lees zeker de uitgebreide pagina over het studiegeld onder andere om meer te vernemen over de manier van betalen.

Voor deze opleiding betaal je met een nationaliteit van een EER-lidstaat een vast bedrag van 288 euro én 13,8 euro per studiepunt dus 1116 euro als je 60 studiepunten opneemt.  Krijg je voor het desbetreffende academiejaar een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap dan betaal je 131,5 euro, onafhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten.

Geen nationaliteit van een EER-lidstaat?  Raadpleeg het overzicht van de studiegelden voor het exacte studiegeld en de eventuele uitzonderingen op basis van een Belgische verblijfsvergunning.

Het studiegeld van het lopende academiejaar kan je raadplegen op de uitgebreide pagina over het studiegeld.

Andere studiekosten

Naast het studiegeld zijn er nog andere studiekosten verbonden aan je opleiding. Deze studiekosten verschillen van opleiding tot opleiding. Hieronder vind je een raming van de extra studiekosten voor het eerste deel van het bachelortraject van deze opleiding. Deze raming is gebaseerd op de vorige jaren; afwijkingen zijn mogelijk.

  • Handboeken en cursussen: 523,10 euro (jaarlijkse aankoop, meer informatie vind je per opleidingsonderdeel in het studieprogramma of op de webpagina van de cursusdienst)
  • Benodigdheden voor practica en oefensessies: 258 euro (eenmalige aankoop, bv. laboratoriumjas, veiligheidsbril,…)
  • Bedrijfsbezoeken: 30 euro

Hierbij komen nog kosten voor het cursusmateriaal dat via de leeromgeving Blackboard wordt aangeboden en dat je zelf kan printen.

De Dienst Studiebudget en Sociale voorzieningen beantwoordt je vragen over kinderbijslag, de kostprijs van studeren, hulp om je studie te financieren en werken als jobstudent.

Laptop

Op de campus kan je gebruikmaken van de ongeveer 250 computers met al de nodige software. In het eerste jaar kan je nog zonder een eigen laptop. Vanaf het tweede jaar raden we aan om zelf een laptop aan te kopen. Deze voldoet best aan een aantal specificaties.