Doctoraatsreglementen

Het nieuwe algemeen doctoraatsreglement is van kracht vanaf 30 januari 2018 en is van toepassing op nog te nemen beslissingen van zowel lopende als nog te starten doctoraten. Voor lopende doctoraten kunnen - zonder verplichting - reeds genomen beslissingen worden aangepast in het licht van het nieuwe reglement.

Aanvullend doctoraatsreglement voor jouw faculteit/instituut:

Leidraden