.

Doctoraatsreglementen

Algemeen doctoraatsreglement (RvB 30.01.2018)

Het nieuwe algemeen doctoraatsreglement geldt voor alle doctorandi van UAntwerpen. Het is van kracht sinds 30 januari 2018 en is van toepassing op nog te nemen beslissingen van zowel lopende als nog te starten doctoraten. Voor lopende doctoraten kunnen - zonder verplichting - reeds genomen beslissingen worden aangepast in het licht van het nieuwe reglement. 

Facultaire doctoraatsreglementen

De facultaire doctoraatsreglementen vormen een aanvulling op het algemeen doctoraatsreglement en zijn van toepassing op de doctorandi van de betreffende faculteit/het betreffende instituut.

Het puntensysteem voor de doctoraatsopleiding verschilt per faculteit/instituut.

.

Facultaire puntentabellen (doctoraatsopleiding)

Voor sommige faculteiten zal de puntentabel pas binnenkort beschikbaar zijn (afhankelijk van wanneer je nieuwe facultaire doctoraatsreglement goedgekeurd is). Gelieve dus voor indiening van je rapport van de doctoraatsopleiding voor 1 mei 2019 rekening te houden met de updates (opgelet, eventueel andere deadline voor TEW, RECH en IOB)!

 • ARIA puntentabel (AFR 25.01.2012)
 • FBD puntentabel (FR 02.10.2014) 
 • FBE puntentabel (FDC 12.03.2018) -- NEW!
 • GGW puntentabel (FR 16.10.2013)
 • IOB puntentabel (RvB 10.11.2009)
 • [IOIW puntentabel (IR 12.12.2011) - Enkel indien ingeschreven vóór 01.10.2009!]
 • L&W puntentabel (FR 25.01.2012)
 • NW puntentabel (AFR 13.12.2011)
 • OW puntentabel (RvB 09.04.2018) -- NEW!
 • RECH puntentabel (RvB 31.05.2016)
 • SW puntentabel (RvB 31.05.2016)
 • TI puntentabel (RvB 27.06.2017)
 • WET puntentabel (FR 23.10.2014)
.

Leidraden

Onderstaande leidraden zijn voorlopig nog geldig, maar verdwijnen binnenkort, zodra de herwerkte puntentabel van je faculteit beschikbaar is. Houd er rekening mee dat enkel de (toekomstige) bovenstaande puntentabellen geldig zijn bij het indienen van je voortgangsrapport doctoraatsopleiding tegen 1 mei 2019!