De kwaliteit en de impact van het wetenschappelijk onderzoek zijn van zeer groot belang voor universiteiten in het Europa van de kennis. Het streven naar onderzoeksexcellentie en het realiseren van innovaties zijn topprioriteiten van de Europese universiteiten. Vele beleidsmaatregelen zijn erop gericht meer financiering van prestigieuze instanties te verwerven en de potentiële economische en maatschappelijke impact ten volle tot z’n recht te laten komen.

Sinds 2007 worden de opeenvolgende visitaties gepland in een rollend schema, waarbij modaal twee plaatsbezoeken per jaar plaatsvinden om de kwaliteit van de onderzoeksgroepen behorende tot twee disciplines te beoordelen. Als zodanig zullen alle onderzoeksgroepen van elke discipline om de acht jaar geëvalueerd worden, de minimaal bij decreet verplichte frequentie. De beoordeling gebeurt door een internationaal vakgenotenpanel door middel van een plaatsbezoek, hetwelke als voordeel heeft dat interviews met de beleidsverantwoordelijken en de woordvoerders van de onderzoeksgroepen mogelijk zijn en eveneens resulteert in een maximale betrokkenheid van de experts. Mede dankzij het plaatsbezoek kan het vakgenotenpanel ook tot een interactieve besluitvorming komen en aldus een goed onderbouwd evaluatierapport schrijven.

Op basis van een methodiek gebaseerd op het Nederlandse Standard Evaluation Protocol (2015-2021) beoordeelt een internationaal vakgenotenpanel:

  • de kwaliteit;
  • de productiviteit;
  • de maatschappelijke betrokkenheid en impact;
  • de viabiliteit van het onderzoek van de betreffende onderzoeksgroepen.

Daarbij worden ook suggesties voor de organisatie van het onderzoek voor de bovenliggende niveaus (faculteit, onderzoeksraad, universiteit) gegeven.

Planning 2016-2024

Academiejaar

Discipline

2016
Toegepaste Economische Wetenschappen en Ontwikkelingsstudies
2017
Farmaceutische Wetenschappen 
Politieke, Sociale, Opleidings- en Onderwijs Wetenschappen
2018
Toegepaste Ingenieurswetenschappen
Ontwerpwetenschappen
2019
Informatica en Wiskunde
2020
Fysica
Biologie
2022
Letteren en Wijsbegeerte
2023
Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
2024
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Rechten