De Universiteit Antwerpen ontwikkelt, ontsluit en verspreidt wetenschappelijke kennis door onderzoek, onderwijs en dienstverlening in een geest van academische vrijheid en verantwoordelijkheid. De Universiteit Antwerpen is actief pluralistisch.

Hierop gebaseerd stimuleert ze kritisch onderzoek en onderwijs, reflectie en debat over wetenschappelijke, maatschappelijke, levensbeschouwelijke en ethische vragen. 

De Universiteit Antwerpen verricht creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek dat streeft naar internationale excellentie. Ze stimuleert zowel het fundamenteel als het toegepast onderzoek en de valorisatie daarvan.

In de praktijk vertaalt zich dit in allerlei onderzoeksactiviteiten, gestoeld op een brede waaier aan onderzoeksfinanciering.

Ontdek meer over onze feiten, cijfers en rankings.