De meeste vragen die toekomen bij de Wetenschapswinkel kunnen omgevormd worden tot onderzoeksvragen voor bachelor- en masterproeven of andere projecten. De Wetenschapswinkel gaat op zoek naar studenten die bereid zijn deze onderwerpen op te nemen. Voor de wetenschappelijke begeleiding van de studenten wordt beroep gedaan op promotoren.

Goede redenen voor studenten om te kiezen voor een wetenschapswinkelonderwerp

 • Je werkt rond een maatschappelijk relevant thema en helpt een organisatie.
 • Je leert theoretische kennis toe te passen in de praktijk.
 • Tijdens jouw onderzoek kan je met vragen of problemen terecht bij de Wetenschapswinkel.
 • Je scriptie eindigt niet in een stoffige lade, je onderzoeksresultaten worden gebruikt.
 • De ervaring die je opdoet, staat mooi op je cv.
 • Het netwerk dat je opbouwt kan interessant zijn voor je latere carrière.

Extra begeleiding en ondersteuning voor student en promotor

De Wetenschapswinkel

 • bemiddelt tussen student, promotor en organisatie;
 • organiseert een startvergadering met alle partijen om de onderzoeksopzet te bespreken;
 • kan logistiek ondersteunen (o.a. uitlenen van dictafoon);
 • kan tips geven voor het schrijven van een scriptie;
 • is tijdens het onderzoek aanspreekpunt voor alle vragen en problemen;
 • bekijkt samen met student, promotor en organisatie of het interessant is om de onderzoeksresultaten breder bekend te maken via een website, nieuwsbrief, persbericht, magazine, studiedag…