Een mooi resultaat behaald? Wil je niet dat je werk in een stoffige kast blijft liggen? Ding met je bachelor- of masterproef mee naar één van de vele prijzen en awards.

De Vlaamse Scriptieprijs
Prijs voor kwaliteitsvolle professionele bachelorproef of masterproef met nieuwswaarde. 
Deelprijzen: Eos-prijs voor scriptie in exact-wetenschappelijke richting;  Agoriaprijs voor sterk technologisch onderzoek, Klasseprijs voor scriptie over onderwijs, Bachelorprijs voor strafste bachelorproef.

Scriptieprijs Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding
Masterproeven van UAntwerpen-studenten met als onderwerp een onderzoeksvraag die relevant is voor een beter begrip van, of de strijd tegen, armoede en sociale uitsluiting in België en Europa, komen in aanmerking voor de prijs.

Scriptieprijs voor Cultuurmanagement
Prijs voor een ongepubliceerde studie over het cultuurmanagement in Vlaanderen en/of Nederland (alternerend een masterscriptie en een doctoraatsstudie). 

Ornithologieprijs Wim Dings ‘De Wielewaal’
Tweejaarlijkse ornithologieprijs ter ondersteuning van wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek (master of doctoraat).

Scriptieprijs Stichting Lezen
Tweejaarlijkse scriptieprijs op het gebied van leesbevordering, op initiatief van Stichting Lezen (Nederland) en Iedereen Leest (Vlaanderen). 

OVAM Ecodesign Award
Jaarlijkse prijs rond duurzaamheid en circulaire economie.

Vl.BE scriptieprijs
Jaarlijkse prijs van Vl.BE voor de beste bachelor- of masterscriptie over (pop)muziek of het muziekveld.

CREG-prijs (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas)
Jaarlijkse bekroning van een eindwerk rond energie dat blijk geeft van creativiteit, innovatie en relevantie.

Kwinta Bachelor- en Master en PhD Award
Jaarlijkse prijs voor een innovatief en talentvol onderzoek dat op een pragmatische manier bijdraagt aan de maatschappij of het bedrijfsleven. 

Thesisprijs Vlaamse Regulator voor de Media
Jaarlijkse prijs voor onderzoek uit een media-, marketing-, economische-, communicatiegerichte of juridische opleiding. 

Masterthesisprijs Centrum voor Politiestudies
Prijs voor een eindwerk over thema's op het kruispunt van veiligheid en samenleving. 

Prijs Piet Cleemput
Een student(e) Sociaal Werk die met zijn of haar scriptie een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van maatschappelijke dienstverlening (alternerend voor bachelor- en masterstudenten).

Johanna Naber Scriptieprijs
Jaarlijkse prijs voor Nederlandse en Vlaamse afstudeerscripties met als onderwerp vrouwen -en/of gendergeschiedenis. 

VRP-afstudeerprijs
Innovatieve en creatieve eindwerken ivm architectuur, stedelijke planning, etc. kunnen meedingen naar deze prijs, uitgereikt door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning.

ie-net prijzen voor ingenieurs
Twaalf prijzen voor burgerlijk, bio- en industrieel ingenieurs.

Boerenbond Persprijs
Prijs voor zowel professionele bachelor- als masterproef over onderwerpen die te maken hebben met land- of tuinbouw in de breedste zin.

Lierse scriptieprijzen
Tweejaarlijkse prijzen: één voor een scriptie over Lier "Schoon Lier" en één voor een scriptie gerelateerd aan exacte wetenschappen, technologie en innovatie "Zimmer".

Scriptieprijs Onlinehulp
Jaarlijkse bachelor- of masterproefprijs van Flanderscare met als thema onlinehulp voor welzijn of gezondheid.

Wouter Achterberg Scriptieprijs
Schrijf je masterscriptie over milieufilosofie en ding mee naar de tweejaarlijkse prijs.

OVB-studentenprijs
Jaarlijkse prijs voor een masterproef over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie van de Orde van Vlaamse Balies.

Anton Došen Scriptieprijs
Voor scripties gericht op onderzoek naar risicofactoren, diagnostiek of directe of indirecte ondersteunings- of interventiestrategieën om de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie te optimaliseren.

Student Award BTSZ 
De masterproef of masterscriptie dient een thema van sociale zekerheid of sociale bescherming  (in de ruime zin) te behandelen.

Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs
Voor de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs.

Prijs voor Mondiaal Onderzoek
Jaalrijkse prijs van de Provincie Antwerpen voor afstudeerprojecten m.b.t. het globale Zuiden.

BELCLIV prijs
De Belgische Club voor Informaticaveiligheid reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste masterthesis die een originele bijdrage levert tot de beveiliging van informatiesystemen.

Voor studenten