Een mooi resultaat behaald? Wil je niet dat je werk in een stoffige kast blijft liggen? Ding met je bachelor- of masterproef mee naar één van de vele prijzen en awards.

Future proef Award: Prijs voor eindproeven die inzetten op duurzaamheid. Zowel individuele eindproeven als groepswerken zijn welkom.

De Vlaamse Scriptieprijs: Prijs voor kwaliteitsvolle professionele bachelorproef of masterproef met nieuwswaarde. Deelprijzen: Eos-prijs voor scriptie in exact-wetenschappelijke richting;  mtech+ prijs; Klasseprijs voor scriptie over onderwijs en NBN Sustainability Award.

Scriptieprijs Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding: Masterproeven van UAntwerpen-studenten met als onderwerp een onderzoeksvraag die relevant is voor een beter begrip van, of de strijd tegen, armoede en sociale uitsluiting in België en Europa, komen in aanmerking voor de prijs.

Scriptieprijs voor Cultuurmanagement: Prijs voor een ongepubliceerde studie over het cultuurmanagement in Vlaanderen en/of Nederland (alternerend een masterscriptie en een doctoraatsstudie). 

Ornithologieprijs Wim Dings ‘De Wielewaal’: Tweejaarlijkse ornithologieprijs ter ondersteuning van wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek (master of doctoraat).

Scriptieprijs Stichting Lezen: Tweejaarlijkse scriptieprijs op het gebied van leesbevordering, op initiatief van Stichting Lezen (Nederland) en Iedereen Leest (Vlaanderen). 

VI.BE scriptieprijs: Jaarlijkse prijs van VI.BE voor de beste bachelor- of masterscriptie over de muzieksector, het muziekbeleid of ontwikkelingen in de brede muziekindustrie.

CREG-prijs (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas): Jaarlijkse bekroning van een eindwerk rond energie dat blijk geeft van creativiteit, innovatie en relevantie.

Prijs Piet Cleemput: Een student(e) Sociaal Werk die met zijn of haar scriptie een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van maatschappelijke dienstverlening (alternerend voor bachelor- en masterstudenten).

Johanna Naber Scriptieprijs: Jaarlijkse prijs voor Nederlandse en Vlaamse afstudeerscripties met als onderwerp vrouwen -en/of gendergeschiedenis

VRP-afstudeerprijs: Innovatieve en creatieve eindwerken over architectuur, stedelijke planning, etc. kunnen meedingen naar deze prijs, uitgereikt door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning.

ie-net prijzen voor ingenieurs: Twaalf prijzen voor burgerlijk, bio- en industrieel ingenieurs.

IREFI thesis Award: Prijs voor een masterproef over een onderwerp binnen de financiële diensten sector.

Encon Sustainability Award: Win een prijs en misschien wel een job voor je thesis over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Philippe de Woot Award: Prijs voor je masterproef over maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzame bedrijfsvoering.

Thesisprijzen Vereniging voor Politieke Wetenschappen: Voor masterproeven over de Belgische of Nederlandse politiek

Internet Student Paper Award: Prijs voor bachelor- of masterproeven over het internet.

Student Award BTSZ: De masterproef of masterscriptie dient een thema van sociale zekerheid of sociale bescherming  (in de ruime zin) te behandelen.

OCAD Thesisprijs: Voor masterproeven over de inlichtingen- en veiligheidswereld

Emile Zola prijs: Het magazine Samenleving & Politiek organiseert tweejaarlijks deze prijs voor het beste politieke essay voor jongeren.

BAPS Thesis Award: Prijs voor een masterproef over psychologie, van de Belgian Association for Psychological Sciences.

Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs: Voor de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs.

Prijs voor Mondiaal Onderzoek: Jaarlijkse prijs van de Provincie Antwerpen voor afstudeerprojecten m.b.t. het globale Zuiden.


Voor studenten