Onderzoek

ARIA begeleidt binnen het samenwerkingsverband met de drie Antwerpse Schools of Arts (Sint Lucas Antwerpen, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen) artistiek onderzoek waaronder doctoraatsonderzoek.
Lopend artsitiek onderzoek binnen ARIA reikt van technisch wetenschappelijk en biologisch (materiaal)onderzoek tot interpretatief theoretisch en empirisch onderzoek over de rol van kunst en artistieke praktijken in de samenleving.

Daarnaast richt het huidige onderzoek van ARIA als academische onderzoeksgroep (waarbij vaak ook kunstenaars betrokken zijn) zich op twee domeinen:

  • de interactie tussen cultuur en maatschappij met speciale aandacht voor de commons en het semipublieke domein als derde ruimte tussen de overheid en de markt, tussen de private en de publieke sfeer;
  • de interacties tussen theater, wetenschap en visuele media en hun overlappende geschiedenis met focus op de manier waarop kennis en beeldcultuur verspreid werden via populair entertainment tijdens de lange negentiende eeuw.

Forum+

ARIA is mede-uitgever van Forum+, het peer-reviewed tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen. Het brengt de recentste tendensen in het onderzoek in de kunsten in kaart, dat een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ richt zich op onderzoekers, docenten en studenten in het domein van muziek, theater, dans en beeldende kunsten. Daarnaast wil het een breder kunstminnend publiek in contact brengen met actuele tendensen in het domein van onderzoek in de kunsten. Het tijdschrift streeft daarom naar een grote toegankelijkheid op het vlak van vorm en inhoud.​

FORUM+ verschijnt drie keer per jaar (lente, zomer, herfst) en wordt uitgegeven door Amsterdam University Press (AUP) en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (KCA), in samenwerking met het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA).