Doctoreren in de kunsten

Artistiek Onderzoek

Het onderzoek in de kunsten is fundamenteel verschillend van het onderzoek over de kunsten. Wetenschappelijk onderzoek in de kunsten definiëren we als kennisverleggend artistiek onderzoek, dat getoetst kan worden in een dialoog met peers. De essentie van het onderzoek is artistiek. Dat impliceert dat de (anders)talige verdediging en communicatie ervan (bv. een begeleidende scriptie bij een podiumact) nooit doorslaggevend kan en mag zijn bij de uiteindelijke evaluatie van artistiek onderzoek. De resultaten van het artistieke onderzoek moeten wel dialogeerbaar zijn.

Praktisch

Enkele praktische punten worden hieronder behandeld. Een volledige beschrijving van alle stappen is te vinden in het draaiboek: download hier het draaiboek (406 KB).

Het algemeen UA-doctoraatsreglement en het aanvullend facultair reglement doctoraat in de Kunsten vind je op de subsite van de Antwerp Doctoral School.

Contact

Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA) Stadscampus - Gebouw D
D.139
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
aria@uantwerpen.be