Doctoreren in de kunsten

Artistiek Onderzoek

Het onderzoek in de kunsten is fundamenteel verschillend van het onderzoek over de kunsten. Onderzoek in de kunsten definiëren we als kennisverruimend artistiek onderzoek, dat getoetst kan worden in een dialoog met peers. De essentie van het onderzoek is artistiek. Dat impliceert dat de (anders)talige verdediging en communicatie ervan (bv. een begeleidende scriptie bij een podiumact) nooit doorslaggevend kan en mag zijn bij de uiteindelijke evaluatie van artistiek onderzoek. De resultaten van het artistieke onderzoek moeten wel dialogeerbaar zijn.

Praktisch

Enkele praktische punten worden hieronder behandeld. Een volledige beschrijving van alle stappen is te vinden in het draaiboek: download hier het draaiboek (908 KB). Nieuwe versie maart 2019!

Het algemeen UA-doctoraatsreglement en het aanvullend facultair reglement doctoraat in de Kunsten vind je op de subsite van de Antwerp Doctoral School.

Het schema 'Individuele doctoraatscommissie, doctoraatsjury en verdediging' geeft een visuele voorstelling van de regels omtrent de samenstelling van de doctoraatsbegeleidingscommissie, de doctoraatsjury en de aanloop naar de verdediging zoals omschreven in de reglementen. 

De ‘Practical guide for international PhD students’ (enkel verkrijgbaar in het Engels en als digitale versie) geeft een overzicht van alle praktische zaken van het leven in België en aan de Universiteit Antwerpen.

Contact

ARIA Stadscampus
D.139
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
aria@uantwerpen.be