Doctoreren in de kunsten

ARIA organiseert en begeleidt onderzoek en doctoraten in, met en voor de kunsten. Het instituut bewaakt het specifieke karakter van het onderzoek in de kunsten en stimuleert de samenwerking en kennisuitwisseling met andere kunst- en wetenschappelijke disciplines. Het doet dat in een uniek samenwerkingsverband tussen de Antwerpse Schools of Arts en de Universiteit Antwerpen waarbij de autonomie en eigenheid van de verschillende partners voorop staat.

Artistiek Onderzoek

Het onderzoek in de kunsten is fundamenteel verschillend van het onderzoek over de kunsten. Onderzoek in de kunsten definiëren we als kennisverruimend artistiek onderzoek, dat getoetst kan worden in een dialoog met peers. De essentie van het onderzoek is artistiek. Dat impliceert dat de (anders)talige verdediging en communicatie ervan (bv. een begeleidende scriptie bij een podiumact) nooit doorslaggevend kan en mag zijn bij de uiteindelijke evaluatie van artistiek onderzoek. De resultaten van het artistieke onderzoek moeten wel dialogeerbaar zijn.

Praktisch

Een doctoraat in de kunsten neemt doorgaans vier jaar in beslag en wordt begeleid door een promotor van de School of Arts en een promotor van de Universiteit Antwerpen. Een individuele doctoraatscommissie volgt het traject mee op. Leden van deze commissie zijn de twee promotoren, een voorzitter vanuit UAntwerpen en een extern lid.

Een volledige beschrijving van alle stappen is te vinden in het draaiboek: download hier het draaiboek (908 KB). Nieuwe versie maart 2019!

Het algemeen UA-doctoraatsreglement en het aanvullend facultair reglement doctoraat in de Kunsten vind je op de subsite van de Antwerp Doctoral School.

Het schema 'Individuele doctoraatscommissie, doctoraatsjury en verdediging' geeft een visuele voorstelling van de regels omtrent de samenstelling van de doctoraatsbegeleidingscommissie, de doctoraatsjury en de aanloop naar de verdediging zoals omschreven in de reglementen. 

De ‘Practical guide for international PhD students’ (enkel verkrijgbaar in het Engels en als digitale versie) geeft een overzicht van alle praktische zaken van het leven in België en aan de Universiteit Antwerpen.

Contact

ARIA Stadscampus
D.139
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
aria@uantwerpen.be