Oproep onderzoeksvoorstellen Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Koninklijk Conservatorium Antwerpen

De Raden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Schools of Arts) lanceren hun jaarlijkse oproep tot het indienen van aanvragen voor onderzoeksprojecten.

  • De deadline voor indiening van de aanvragen is 1 december 2022, 12:00.
  • Voor projecten die starten op 18 september 2023.

Er worden drie soorten onderzoeksoproepen uitgeschreven: éénjarige onderzoeksprojecten, tweejarige onderzoeksprojecten en éénjarige startprojecten.

Aanvragen worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en).

Meer informatie: www.ap-arts.be/onderzoeksaanvraag-indienen

Oproepen voor doctoraatsmandaten