Oproep onderzoeksvoorstellen Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Koninklijk Conservatorium Antwerpen

De Raden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Schools of Arts/ AP Hogeschool) lanceren hun jaarlijkse oproep tot het indienen van aanvragen voor onderzoeksprojecten. Voor één- en tweejarige projecten die starten op 16 september 2024.

→ Onderzoeksproject aanvragen bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

  • meld je project aan voor 15 september 2023 
  • deadline indienen aanvragen: 1 december 2023

→ Onderzoeksproject aanvragen bij het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

  • neem contact op met een van de onderzoeksgroepen op uiterlijk 1 oktober 2023 
  • deadline indienen aanvragen: 1 december 2023  

Meer informatie 


Oproepen voor doctoraatsmandaten